SFZ – Výzva pre náš futbal: projekt testovania mladých hráčov

Štvrtok, 7.3.2019 07:55 | Posledná aktualizácia 7.3.2019 15:49
Spoločná fotografia po dohode, zľava generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, konateľ spoločnosti Sport&Compare z. s. Martin Mulač, zástupca pre Slovensko Peter Ďuriš, technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič.
Spoločná fotografia po dohode, zľava generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, konateľ spoločnosti Sport&Compare z. s. Martin Mulač, zástupca pre Slovensko Peter Ďuriš, technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič.
autor: MONIKA JURIGOVÁ, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Projekt spolupráce SFZ so spoločnosťou Sport&Compare z. s., zameraný na testovanie mladých futbalistov vo veku 10 až 15 rokov, je podľa technického riaditeľa SFZ Štefana Tarkoviča jeden z prostriedkov, ktorým sa dá adekvátne vplývať na vývoj mladých futbalových talentov.

“Aj keď mladých hráčov pravidelne testujeme, momentálne nemáme nástroj ako efektívne a cielene analyzovať získané dáta tak, aby sme ich zmysluplne využili. Preto sme sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou Sport&Compare z. s., ktorá má v danej oblasti značné skúsenosti a bohatú databázu. S jej využitím chceme porovnať našich hráčov s Európou a svetom. Na základe týchto dát vieme zmerať úroveň jednotlivých hráčov z pohľadu individuálnych predpokladov, čím následne môžeme vytvoriť profil hráča pre danú vekovú kategóriu a následne aj pre hráčsku funkciu,“ bývalý asistent pri reprezentačnom áčku je teraz do futbalovej problematiky vtiahnutý z inej pozície. A s vykasanými rukávmi rieši potrebný nárast kvality u mládežníkov.

Pred niekoľkými rokmi v Španielsku vyvinutý systém ProFutbolAnalytics napomáha objektivizovať informácie o individuálnych predpokladoch a pohybových schopnostiach futbalového potenciálu hráča. Po absolvovaní testov dostanú deti akési vysvedčenie, v čom sú lepšie respektíve v čom zaostávajú a o koľko sa v meranom období zlepšili prípadne zhoršili. Cez Česko, kde si ho osvojila spoločnosť Sport&Compare z. s., sa dostal tento program aj k nám, prostredníctvom bývalého ligistu Petra Ďuriša a ambasádora Mareka Hamšíka až do referátu Štefana Tarkoviča na SFZ.

“Aby sme boli schopní objektívne porovnať hráčov medzi sebou, potrebujeme vhodný nástroj a ten tu teraz máme. Za dva roky otestujeme hráčov v kategóriách od 10 do 15 rokov v Útvaroch talentovanej mládeže a v Akadémiách celkom v 34 kluboch po celom Slovensku,“ popísal hraničné mantinely technický riaditeľ. Vzápätí dodal: “S výberom testov súhlasím na viac ako 90 percent, aj keď nie úplne. Pre kategórie od 16 do 21 rokov ich nepovažujem za optimálne, tam budeme testy modifikovať a upravíme ich tak, aby zohľadňovali špecifiká jednotlivých vekových období.“

Sport&Compare z. s. uvádza, že účelom jej činnosti je analýza a porovnanie fyzickej zdatnosti a technických schopností mladých športovcov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Táto firma testuje uvedenou metódou PFA už niekoľko rokov, takže má značnú databázu a to z viacerých krajín. “Po testoch nám spracuje výsledky, vyhodnotí ukazovatele a zdokumentuje zlepšenie prípadne zhoršenie každého jedného hráča, takže budeme vedieť vyhodnotiť, ako za hráči zlepšili prípadne zhoršili,“ ponúkol Tarkovič zmysel spolupráce s menovanou spoločnosťou.

Testy sú ladené špecificky - s loptou (technicko-taktické – teda vedenie lopty, presnosť prihrávky či strely, žonglovanie) a nešpecificky - bez lopty (pohybové schopnosti, napríklad odrazová sila, výbušnosť, vytrvalosť). “Po uplatnení tohto systému budeme vedieť, ako konkrétny hráč vyzerá v rámci Slovenska, či spĺňa kritériá na danú kategóriu a na hráčsku funkciu a navyše ho vieme porovnať aj s hráčmi príslušnej vekovej kategórie v rámci Európy.“

Zmluva medzi SFZ a Sport&Compare z. s. je podpísaná na dva roky a najneskôr v apríli sa bude konať workshop so športovými riaditeľmi a trénermi skôr spomenutých 34 klubov. “Na ňom firma Sport&Compare z. s. vysvetlí logistické východiská a metodiku pri testovaní tak, aby bola zabezpečená maximálna objektivita testov tohto systému a celý projekt následne spustíme,“ potvrdil Tarkovič snahu zachytiť moderné trendy pre slovenský futbal aj v tejto oblasti.

Značky