SFZ/LEGISLATÍVNE ZMENY (IV) - NOVELA SÚŤAŽNÉHO PORIADKU SFZ: Na uznanie ročníka aspoň 50% zápasov u všetkých účastníkov

Pondelok, 7.6.2021 11:30 | Posledná aktualizácia 7.6.2021 11:29

BRATISLAVA (SFZ) – Seriál článkov o aktuálnej novelizácii registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažného poriadku pokračuje štvrtou časťou.
Dôležité zmeny sa týkajú aj súťažného poriadku, koronapandémia v minulom roku zásadne ovplyvnila priebeh súťažného ročníka 2020/2021 a vyvolala nutnosť riešiť  mimoriadne situácie a okolnosti z nich vyplývajúce.

„Museli sme reagovať na stav v jednotlivých súťažiach, keď bolo treba uzavrieť ročník férovým športovým spôsobom,“ zahryzol do zložitej témy Miroslav Richtárik, vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ.

Aby sa súťaž mohla uzavrieť a byť vyhlásený víťaz, platilo pravidlo, že musel byť naplnený zápasový program na polovicu a líder musel mať nedostihnuteľný náskok. „Práve tá druhá časť predpisu komplikovala športový záver súťaže,“ podčiarkol zásadnú nutnosť novely.

Podľa nej je – ak nastane mimoriadna situácie povedzme ako vplyvom korony – nutné, aby mali všetci účastníci danej súťaže odohraný minimálny počet stretnutí (t.j. 50 percent súťažných zápasov) a potom je možné uplatniť článok 7a odsek 5, že riadiaci orgán je oprávnený určiť víťaza, postupujúce a zostupujúce družstvo podľa príslušných kritérií. „Ak kritériá splnené nebudú, ročník sa anuluje, o postupujúcom či zostupujúcom sa nerozhodne, nikto nepostúpi, nezostúpi,“ kategoricky ukončil debatu o tejto téme Richtárik.

Vcelku jednoduchá debata vyriešila ďalšiu novelu v súťažnom poriadku, zasahujúca existenciu spoločného družstva mládeže pre jednu kategóriu s platnosťou na jeden súťažný ročník. „Život ukázal potrebu úpravy, pretože futbal je vrtký organizmus. Stalo sa, že sa aktéri rozkmotrili, jedna strana stiahla svojich hráčov zo súpisky, bez nich však nebolo možné, aby družstvo pokračovalo v súťaži. Preto novela taxatívne upravuje, že dohoda je síce najviac na jeden súťažný ročník, ale nemusí platiť celý,“ dobré riešenie, podporujúce fair-play, popísal  jasným jazykom Miroslav Richtárik. Kľúčom je dohoda a v nej vopred určené pravidlá, podľa ktorých sa bude postupovať, ak by nastala spomenutá situácia.

Rovnako bolo treba vstúpiť aj do článku 28 odsek 8 pri článku 1. Na pohľad ide len o kozmetickú úpravu, slovo „stretnutí“ sa v novele nahrádza slovami „hracieho času,“ žiadalo si to však Richtárikovo vysvetlenie.

„Lavičkový hráč nastúpil povedzme šesťkrát a odohral vždy len pár minút, mal však štarty v nadpolovičnej väčšine stretnutí, a tak nebolo možné s ním už počítať na striedavý štart. Stratila sa tak možnosť využiť takéhoto hráča v inom tíme, „stvrdol“ na lavičke a neprinieslo to úžitok nikomu a ničomu.“ Novelou sa vytvoril priestor, aby sa takzvaní lavičkoví hráči mohli počas sezóny nájsť uplatnenie v inom družstve.

Rovnaký zámer viedol navrhovateľov novely aj v ďalšom znení tohto článku, týkajúceho sa dohody o striedavom štarte žiaka, uzatvorenej medzi klubmi rôznej úrovne súťaže. 

„Dbali sme, aby sa pri zachovaní rozdielu medzi súťažami rešpektovala kvalita, takže medzi družstvami SFZ a RFZ je zachovaná jedna úroveň súťaže, ale na úrovni regiónov a oblastí môže byť ten odstup aj dvoch stupňov.  Myslíme si, že kľúčové je, aby v tomto veku žiaci najmä hrali, aby mali dostatok možností, pričom ale samozrejme neprehliadame aj potrebný prvok súťaživosti,“ vysvetlil vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ potrebu aj tento novely.

Peter Šurin

Značky