Technický úsek SFZ: Usmernenia k hlavičkovaniu v mládežníckom futbale | Slovenský futbalový zväz

Technický úsek SFZ: Usmernenia k hlavičkovaniu v mládežníckom futbale

BRATISLAVA (SFZ) – Hlavičkovanie je bežnou súčasťou futbalu, v posledných rokoch sa však vynárala otázka v súvislosti s jeho vplyvom na zdravie mladých futbalistov. Výskumy UEFA preukázali, že hlavičkovanie má na zdravotný stav mládežníkov zanedbateľný vplyv. Technický úsek SFZ zverejnil na základe odporúčania UEFA, v magazíne „Asistent trénera“ 01/2020, k hlavičkovaniu v mládežníckom futbale usmernenie.

Hlavičkovanie, ako jedna z herných činností hráčov vo futbale, je bežnou súčasťou hry. V posledných rokoch sa však vynárala otázka v súvislosti s jeho vplyvom na zdravie mladých futbalistov. Z tohoto dôvodu UEFA realizovala dva výskumy. Tie ukázali, že hlavičkovanie má na zdravotný stav hráčov v mládežníckom futbale zanedbateľný vplyv. Štúdie však odhalili skutočnosť, že tréneri hrubo podcenili počet hlavičiek počas tréningu a zápasov.

Zistenia týchto dvoch štúdií viedli k vytvoreniu usmernení UEFA, ktoré predstavujú rámec minimálnych odporúčaní pre všetky národné futbalové asociácie, ktoré majú možnosť prispôsobiť konkrétnejšie a podrobnejšie usmernenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi a okolnosťami, vrátane jednotlivých vekových skupín, ich organizácie súťaží a klubových alebo školských súťaží. 

Dokument UEFA predstavuje stručný praktický postup pre trénerov k výučbe hlavičiek v mládežníckych kategóriách (hráči, hráčky), pričom zohľadňuje lekárske a zdravotné hľadisko. Zahŕňa cvičenia na posilnenie svalov krku, odporúčania týkajúce sa veľkosti, hmotnosti a tlaku lopty, ako aj zaťaženie pri tréningu a sledovanie príznakov otrasov mozgu. 

Hlavným zámerom usmernení UEFA je prispôsobiť záťaž pri hlavičkovaní v mládežníckom futbale priebehu a plynulosti hry. Ide o odporúčania týkajúce sa objemu a frekvencie hlavičkovania počas zápasov a tréningov mládeže, ktoré si jednotlivé národné futbalové zväzy majú prispôsobiť svojim podmienkam a predpisom. Keďže vedecké výskumy v tejto chvíli neumožňujú podrobnejšie usmernenia, UEFA považuje z preventívneho hľadiska za dôležité poskytnúť trénerom mládeže niekoľko praktických rád: 

VEĽKOSŤ LOPTY:
Použite primeranú veľkosť a hmotnosť lopty pre vekovú kategóriiu, ktorú trénujete.

TLAK LOPTY:
Na tréningy a zápasy použite najnižší pravidlami povolený tlak lopty. Pri prvých tréningových cvičeniach môžu byť alternatívou aj penové gule/lopty. 

ZAŤAŽENIE PRI HLAVIČKOVANÍ:
Vzhľadom k počtu hlavičiek v zápase mládeže (v nižších vekových kategóriách ich je menej), je potrebné optimalizovať aj počet hlavičkovania v tréningu. Čím nižšia veková kategória, tým je tento transfer dôležitejší. Zníženie počtu hlavičkovania v tréningu a zápasu môže byť dosiahnutý napríklad zavedením rôznych zmien pravidiel (zmenšenie veľkosti ihriska, zníženie počtu hráčov, možnosti dosiahnuť gól len do určitej výšky a podobne). 

POSILNENIE SVALSTVA KRKU:
Posledné vedecké výskumy preukázali, že posilnenie svalstva krku, primerane veku, môže dopomôcť k zníženiu nárazov pri hlavičkovaní. 

PRÍZNAKY OTRASU MOZGU:
Ak hráči hlásia akékoľvek príznaky, ktoré môže byť prejavom otrasu mozgu, ako sú závraty, bolesti hlavy, nestabilita atď., mali by zostať v pokoji a najmenej týždeň pod dohľadom lekára. Je dôležité si uvedomiť aj skutočnosť, že dievčatá sú v porovnaní s chlapcami citlivejšie a náchylnejšie na hlavičkovanie, resp. otras mozgu.

Vzhľadom na isté obavy vyplývajúce z medializovaných správ o škodlivosti hlavičkovania u detí, sme sa rozhodli na základe odporúčania UEFA vydať nasledovné usmernenie:

- Hlavičkovanie, ako každú inú hernú činnosť je treba trénovať. Je to zručnosť, ktorú futbalista potrebuje a preto ignorovať, resp. začať sa tejto činnosti venovať neskoro, asi nie je správne. 

- V každom období rozvoja hráča je dôležité používať veľkosť lôpt primerane veku. Tlak lopty pri hlavičkovaní by mal byť na minimálnej požadovanej úrovni. 

Odporúčanie pre jednotlivé vekové kategórie:

PRÍPRAVKY:
V tejto kategórii stačí deti s hlavičkovaním len oboznámiť, odstrániť strach z hlavičkovania. Aj preto môžu byť lopty gumené, aby deti nepociťovali bolesť a aby sa činnosť mohla opakovať viackrát. V etape prípraviek zakomponujme hlavičkovanie do jednoduchých cvičení, jednoduchých prípravných resp. pohybových hier.

ŽIACI:
Odporúčame začať s tréningom hlavičkovania v žiackom veku. V žiackom veku je dôležité zamerať pozornosť a koncentráciu najmä na techniku, odhad pohybu a výskoku. Cvičenia by sa už mali vyznačovať aj primeraným počtom opakovaní.

DORASTENCI:
V dorasteneckom veku, keď už hráči disponujú silovými schopnosťami, je vhodné pridať aj razanciu a špecifikovať tréning hlavičkovania podľa hráčskych postov. 

Hlavičkovania sa rozhodne báť netreba. V poslednom čase sa preferuje hra hlavne po zemi a prirodzene je hlavičkovania oveľa menej ako v minulosti. Aj v tejto veci je najdôležitejšie zachovať si ,,zdravý rozum“. 


Značky