logo
SFZ
ISSF ŽIADOSŤ- manual.pdf

POSTUP:

Prihlásenie sa do konta trénera ISSF - https://issf.futbalsfz.sk/login?1

Krok 1) - “klik” na Domov 

Krok 2) - zvoliť si rolu ➔ Tréner

Krok 3) - "klik" na Elektronická podateľňa - zvoliť si: Žiadosť o predĺženie licencie trénera

Krok 4) - zvoliť si: licencia trénera, ktorú žiadam predĺžiť

Krok 5) 

  • Označenie licencie: “klik” 1) 
  • Po označení licencie: “klik” 2) na ➔ Zaslať žiadosť

Krok 6) - Zobrazí sa detail zaevidovania žiadosti

Žiadosť si môžte skontrolovať v: Moje žiadosti