logo
SFZ

Manažer vzdelávania trénerov SFZ

PaedDr. Zsolt Pakusza, PhD.

+ 421 903 564 111

zsolt.pakusza@futbalsfz.sk

Koordinátor kontinuálneho vzdelávania trénerov SFZ

Mgr. Michal Švihorík

+421 908 425 109

michal.svihorik@futbalsfz.sk

Koordinátor školení trénerov SFZ

Mgr. Peter Štefaňák

+421 902 937 036

peter.stefanak92@futbalsfz.sk

Koordinátor školení trénerov UEFA PRO

Oto Brunegraf       

+421 907 432 314

oto.brunegraf@futbalsfz.sk

Regionálni koordinátori vzdelávania trénerov SFZ

BFZ

Mgr. Michal Kováč

+421 902 937 031

michal.kovac@futbalsfz.sk

ZsFZ

Juraj Gombár

+421 915 697 383

juraj.gombar@futbalsfz.sk

SsFZ

PaedDr. Peter Štefaňák

+421 902 937 058

peter.stefanak@futbalsfz.sk

VsFZ

Ing. Peter Szénay

+421 902 937 057

peter.szenay@futbalsfz.sk