logo
SFZ
Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti.doc
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej činnosti.doc
Registracny_formular_SFZ_Trener.pdf