logo
SFZ

Uradná správa SFZ č. 11 zo dňa 9. 9. 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK BFZ, organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 15. 9. 2017). Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke Futbalnet.sk (Futbalnet / Zväzy / BFZ / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Krompachy – Lok. Košice 12. 9. o 16:00.  
U19, 7. kolo: Ružomberok – Prešov (Lisková – zmena HP).         
U17/16, 6. kolo: DAC – Senica 24. 10. o 12:00/14:15; 9. kolo: Prešov – DAC 21. 11. o 12:00/14:15.           
U15/14, 5. kolo: Spiš. Nová Ves – Poprad 21. 9. o 15:00/17:00; 6. kolo: Senica – Trenčín 1. 10. o 10:00/12:00.         
U13/12, 4. kolo: Snina – Trebišov 19. 9. o 14:00/15:30; 5. kolo: Martin – B. Bystrica 15. 9. o 10:00/11:30, Jupie Podlavice – Ružomberok 16. 9. o 10:00/11:30.

Odstupuje na DK SFZ hráčov MŠK Púchov Patrik Nosáľ a Daniel Brezáni, za nastúpenie na stretnutie 3. kola I. LMŽ U13 MŠK Púchov – FC Spartak Trnava po vylúčení v predchádzajúcom stretnutí

ŠTK – ženský futbal:

Schválila zmeny:

Slovenský pohár, 1. kolo: Prievidza – Spiš. Nová Ves v pôvodnom termíne na štadióne MFK Prievidza, Trenčín – Poprad v pôvodnom termíne, ale o 17:30 hod.

II. liga, sk. C, 2. kolo: Spiš. Nová Ves – L. Mikuláš v pôvodnom termíne 9. 9., ale o 10:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U143: Richard Gmitter (Partizán Bardejov, II. liga), vylúčený za HNS - podrazenie súpera - zmarenie jasnej gólovej príležitosti mimo PK, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 3. 9. 

U144: Patrik Nosáľ (MŠK Púchov, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS - kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 30. 8.

U145: Daniel Brezáni (MŠK Púchov, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS - sotenie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 30. 8.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U146: Martin Oršula (ŠK Slovan Šimonovany–Partizánske, Slovnaft Cup), od 1. 9. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cupu.

U147: ŠK Slovan Bratislava. Na základe stanoviska DK FAČR, stanoviska klubu (U117) a vlastných zistení, za HNS (rasistické prejavy počas pokutových kopov) v stretnutí Česko - Slovenského pohára Fastav Zlín – ŠK Slovan Bratislava, odohraného dňa 23. 6. 2017 v Uherskom Hradišti, podľa čl. 58/1g DP ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fanúšikov klubu do sektoru hostí na 1 súťažné stretnutie vo Fortuna lige, podľa čl. 43/1, 2 DP, od 8. 9.

U148: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U140 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky na predstaviteľov SFZ, použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 5. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b, c DP ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fanúšikov klubu do sektoru hostí na 1 súťažné stretnutie vo Fortuna lige, podľa čl. 43/1,2 DP, od 8. 9. a DS – finančnú pokutu 1 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Ochranné opatrenie si klub vykoná po vykonaní U147. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze nahradiť poškodenému klubu FC Spartak Trnava škodu spôsobenú disciplinárnym previnením a zaslať DK doklad o vysporiadaní spôsobenej škody, podľa čl. 43/1, 2o DP, do 30. 9.

U149: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U104 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia  5. kola  FL  FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b ukladá DS – finančnú pokutu 750 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U150: MŠK FOMAT Martin. Berie na vedomie podnet klubu /ID 76643/ (U118), bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U151: FC Union Nové Zámky. Berie na vedomie stanovisko klubu k U119, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U152: Komisia pre riadenie II. ligy. Berie na vedomie doplnenie podnetu (U121) a konštatuje, že podanie nie je spôsobilé na ďalší postup DK.

U153: Športový klub Makroteam. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/35/2016, v právnej veci navrhovateľa Klub sálového futbalu DOXX Žilina, proti odporcovi Športový klub Makroteam, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 7. 2017 a vykonateľnosť dňa 30. 7. 2017. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Klubom sálového futbalu DOXX Žilina alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U154: FC Nitra. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/16/2017, v právnej veci navrhovateľa Jaroslav Kostelný, v zast. JUDr. Pavol Zavacký, proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 8. 2017 a vykonateľnosť dňa 5. 8. 2017. Berie na vedomie splnenie záväzkov zo strany odporcu.

U155: MFK Lokomotíva Zvolen. Na základe nesplnenia U78, podľa čl. 64/1b, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/4 DP a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá povinnosť splniť U78, do 13. 9. 

U156: Mário Auxt. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U133 a za HNS (kopnutie do fľaše s vodou do HP) počas stretnutia 5. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne Podbrezová B, podľa čl. 47/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 1 týždeň, podľa čl. 47/2c DP, od 27. 8.

U157: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U134 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U158: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (zapálené plastové poháre, vulgárne pokriky) počas stretnutia 6. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1b ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP .

U159: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (vnesenie a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2b ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U160: ŠKF Sereď (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U142.

U161: Slavomír Kica. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U112 a žiadosť zamieta.

U162: Samuel Marušinec. Berie na vedomie žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 50 €).

U163: MŠK Rimavská Sobota. Oznamuje klubu, že hráčovi Matejovi Vargicovi plynula uložená DS /SFZ-DK-2016/2017-0939/ od 29. 7. do 2. 9. 2017.

U164: Marián Pišoja. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U127 a podľa čl. 41/1, 2 DP  podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2017.

U165: Miloš Foltán. Berie na vedomie stanovisko menovaného a za neoprávnený vstup na HP v stretnutí 6. kola II. ligy FK Inter Bratislava – FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.

U166: FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa. Berie na vedomie stanovisko klubu k neoprávnenému vstupu trénera hostí v stretnutí 6. kola II. ligy FK Inter Bratislava – FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa.

U167: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola II. ligy KFC Komárno – Partizán Bardejov a vec odstupuje na doriešenie komisii pre riadenie II. ligy.

U168: MŠK Slovan Trenčianske Teplice (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie zo súťaže po jej vyžrebovaní, podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu, 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U169: MŠK Slovan Trenčianske Teplice (I. liga juniorky). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie zo súťaže po jej vyžrebovaní, podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U170: NMŠK 1922 Bratislava. Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 82/1d SP (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 1. kola I. ligy juniorky MFK Ružomberok – NMŠK Bratislava, odohraného dňa 27. 8. 2017), do 13. 9.

U171: Lukáš Gašparovič. Berie na vedomie podnet menovaného /ID77705/ a žiada podávateľa podnetu o jeho doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov, podľa čl. 71/6 DP.

U172: Berie na vedomie Odporúčanie OR PZ v Dunajskej Strede, doručené na SFZ dňa 31. 8. 2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14. 9. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie kvalifikačného turnaja Region’ s cup (ihrisko UT Tatranská Lomnica):

9. 9.    o 10:30          ZsFZ - SsFZ          Cvengroš, Roszbeck, Jankovič

           o 12:45          VsFZ - BFZ            Jurenka, Kováč, Halíček

10.9.   o 10:30          o 3. miesto            SFZ, SFZ, SFZ

           o 12:45          finále                      SFZ, SFZ, SFZ

Oznamuje termín tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. - 9. 10. v T. Lomnici, s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase konania prvého kempu.

Ospravedlnenia: Karaffa 9. - 25. 9., Ruc 14. - 15. 9., Zemko 23. - 24. 9., Vorel 11. - 22. 9., Čajka 7. 10., Kmec 1. 10., Špivák 30. 9. - 1. 10., Vitko 22. - 23. 9., Šuniar 29. - 30. 9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Slebodník 13. - 14. 9., Kopča 3. - 8. 10.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenie: Tomášová 16. - 19. 9. a 7. - 10. 10. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:

2. kolo: MFK Ivekol N. Zámky – ŠK Slovan Bratislava 20. 9. o 20:00 hod.;

7. kolo: MFK Ivekol N. Zámky – FK Dragons Podolie 13. 11. o 20:00 hod.

  • schválila nasledovné zmeny hracích časov 1. SLF:

2. kolo: ŠK Pinerola Bratislava – Mimel Lučenec 22. 9. o 20:00 hod.;

4. kolo: ŠK Pinerola Bratislava - ŠK Slovan Bratislava 20. 10. o 20:00 hod.;

6. kolo: ŠK Pinerola Bratislava - MFK Ivekol N. Zámky 3. 11. o 19:00 hod.;

9. kolo: ŠK Pinerola Bratislava - FK Dragons Podolie 1. 12. o 19:00 hod.

  • upozorňuje kluby 1. SLF, že videá zo stretnutí sa v súťažnom ročníku 2017/18 budú nahrávať na futbalnet a z tohto dôvodu je nutné, aby si každý klub zaregistroval poverenú osobu na nahrávanie videa (e-mail s inštruktážnym návodom bol zaslaný klubom na ich e-mailové adresy);
  • žiada kluby 1. SLF, aby prípadné zmeny termínov zápasov zadávali cez ISSF, kde ich požiadavku dostane na vedomie aj ich súper, ktorý sa následne k požiadavke v ISSF vyjadrí a príslušný tajomník komisie ich dohodu v systéme verifikuje.

Exekutíva v oblasti riadenia R a D:

  • delegovanie R a D na 1. kolo 1. SLF:

15. 9. 2017

19:00 Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Molnár, Kubinec);

19:30 ŠK Slovan Bratislava – Futsal Team Levice (Bohun, Budáč ml., Jablonický);

20:00 MIBA B. Bystrica – MFK Ivekol N. Zámky (Behančin, Chudý, Budáč).

16. 9. 2017

19:30 FC Bíli Andeli-futsal – ŠK Pinerola Bratislava (Ježík, Matula, Hrmo);

20:00 FK Dragons Podolie – Wild Boys ´02 Bratislava (Budáč st., Polomský, Krchňavý).

Výkonný výbor:

Schválil nominačnú listinu R a D na súťažný ročník 2017/18.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.