logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 28. 9. 2018

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2018-19_US_13.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

 • článkom 59 Stanov SFZ;
 • článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;
 • článkom 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb: 

18. – 22. október 2018 

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ,  z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) motivačný list;

c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;

d) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

e) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

f) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

g) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

 • elektronickú adresu:

      michael.valek@futbalsfz.sk

 • poštovú adresu:

      Komora SFZ pre riešenie sporov

      Slovenský futbalový zväz

      Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

 • na webstránke SFZ;
 • v úradných správach SFZ 

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži: 

Schvaľuje: 

12. kolo: Skalica – L. Mikuláš 6. 10. o 19:00;

13. kolo: L. Mikuláš – Poprad 14. 10. o 10:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: 

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 4. kolo: 

Vranov – D. Streda 2. 10. o 16:00, Horné Orešany – Senica 10. 10. o 15:30, Šimonovany-Partizánske – Michalovce 10. 10. o 15:30, Bardejov – Trnava 11. 10. o 15:00, Pohronie – Sereď 16. 10. o 18:00.

U19, 9. kolo: Trnava – Senica 3. 10. o 10:00, Michalovce – Slovan BA 3. 10. o 11:00, D. Streda – Žilina 14. 11. o 14:00.

U17/16:

8. kolo: Michalovce – Ružomberok – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Močarany;

13. kolo: Žilina – Ružomberok 14. 11. o 14:00 / 16:15;

17. kolo: Poprad – D. Streda 20. 11. o 14:00 / 16:15 na UT – T. Lomnica.

U15/14:

5. kolo: Trenčín – Prievidza  28. 9. o 15:00 / 17:00;

6. kolo: Lokomotíva Košice - Michalovce 3. 10.o 14:00 / 16:00, Poprad – Vranov  6. 10. o 12:30 / 14:30 na UT – T. Lomnica;

7. kolo: Podbrezová – JUPIE M. Hamšíka 12. 10. o 14:00 / 16:00, B. Bystrica – Pohronie 14. 10. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Podbrezová – Martin  17. 10. o 10:00 / 12:00 na UT (Podbrezová-Skalica), Dubnica – K. Ves 31. 10. o 14:30 / 16:30 na UT, Poprad – Stropkov 30.10. o 10:00 / 12:00;

12. kolo: Trenčín – Púchov 11. 10. o 14:00 / 16:00.

U13/12:

5. kolo: Lokomotíva Košice – Snina – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sokoľ;

7. kolo: JUPIE M. Hamšíka – Podbrezová  12. 10. o 14:00 / 15:30, Domino – Karlova Ves 14. 10. o 12:00 / 13:30;

8. kolo: Púchov – Inter BA 18. 10. o 15:00 / 16:30;

10. kolo: Stropkov – Poprad  30. 10. o 10:00 / 11:30, Karlova Ves – Dubnica  30. 10. o 10:00 / 11:45, Petržalka – Trenčín  31. 10. o 10:00 / 11:30.

Za nenahratie videozáznamov odstupuje na DK SFZ FK DAC 1904 D. Streda U19 (4. a 7. kolo), U17 (1., 3., 5. a 6. kolo) a MFK Ružomberok U19 (1., 3. a 4. kolo), U17 (2. a 5. kolo).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 3. kolo: Ružomberok – Slovan BA 30. 10. o 14:00.

I. liga: 

Stretnutia NMŠK – Lokomotíva Košice sa odohrajú v obrátenom poradí, t. j. 7. kolo 14. 10. o 14:00 na ihrisku Čermeľ a 16. kolo na ihrisku NMŠK.

II. liga, skupina B, 7. kolo: Štiavnik – Prievidza  14. 10. o 13:00.

WU19 / WU15:

6. kolo: Myjava – Nitra  24. 10. o 16:00 / 18:00;

8. kolo: Trenčín – Žilina 10. 10. o 15:00 / 17:00.

Odkladá (RS, čl. 22/5) stretnutia WU19 / WU15 N. Zámky – Slovan  BA. Termín určí ŠTK v nasledujúcej úradnej správe.

Kontumuje: 

 • WU19, 4. kolo: Nitra – Senica  0:3, v zmysle SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/f (Kristína Dubnická (1999) – SP, čl. 29/2/b);
 • WU15, 3. kolo: Prievidza – Topoľčany  3:0, v zmysle SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/b. 

Odstupuje na DK SFZ: 

 • GFC Topoľčany (WU15), za nepricestovanie na stretnutie 3. kola a nereagovanie na výzvu ŠTK v ÚS č. 11, v termíne do 18.9.;
 • FC Nitra (WU19) – Kristína Dubnická (1999) – hráčka, Jaroslav Psota – tréner, Katarína Tancíková – vedúca družstva, Rebeca Holá – kapitánka, všetkých za umožnenie štartu hráčky v rozpore so SP, čl. 29/2/b v stretnutiach 2. a 4. kola;
 • MFK Ružomberok (I. liga), za nenahratie videozáznamov z 2., 4. a 5. kola.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U263: Adam Parížek (FK Poprad, I. LMD U16), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.9.2018.

U264: Timea Rojnik (ŠK Slovan Bratislava, I. liga žiačky WU15), vylúčená za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.9.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U265: Jakub Paur (AS Trenčín, Fortuna liga), od 26.9.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U266: Juraj Hovančík (FC Lokomotíva Košice, II. liga), od 22.9.2018.

U267: Mihajilo Popović (KFC Komárno, II. liga), od 24.9.2018.

U268: MFK Zvolen. Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U248, ukladá klubu povinnosť splniť všetky záväzky, uložené rozhodnutím vo veci č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2018 a vykonateľnosť dňa 30.6.2018, v lehote do 15.10.2018, pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP.

U269: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti, uloženej klubu U169.

U270: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie sedačiek po skončení stretnutia smerom k hráčom H) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U271: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U254 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie sedačiek do ihriska) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U272:  FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (vniknutie diváka na HP po dosiahnutí gólu D) počas stretnutia 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U273: FK Inter Bratislava (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U258 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (vniknutie diváka na HP po ukončení stretnutia) počas stretnutia 9. kola II. ligy FK Inter Bratislava – MFK Skalica, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U274: Ján Švehlík (VM, 1331299). Berie na vedomie opätovnú žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U210 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

U275: Martin Ševela (T, 1073890). Berie na vedomie opätovnú žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U211 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

U276: Oliver Prílepok (MFK Ružomberok, I. LMŽ U12). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U222 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2018.

U277: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia  a  Oznámenie  delegáta  zväzu  o  zistených  nedostatkoch  v stretnutí 9. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, bez prijatia DS.

U278: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 9. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, bez prijatia DS.

U279:  MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 10. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – MFK Tatran L. Mikuláš konaného 21.9.2018, ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fyzickej osobe Jána Dobríka do areálu štadióna na domáce stretnutia MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 43/2g DP, do 30.6.2019.

U280: FK Inter Bratislava (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za HNS divákov (hodenie plastového pohára s pivom do hráča D) počas stretnutia 10. kola II. ligy FK Poprad – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b, d DP a zároveň žiada klub o presnú identifikáciu diváka.

U281: Milan Náčiniak (1282562). Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (prekročenie oplotenia a strhnutie klubovej vlajky hosťujúceho družstva) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 2.10.2018.

U282: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o splnenie povinnosti, podľa čl. 13/c Rozpisu RS, riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019, do 3.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64 DP.

U283: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o splnenie povinnosti, podľa čl. 13/c Rozpisu RS, riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019, do 3.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64 DP.

U284: Ervín Matta (FK Senica, I. LSD U19). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v dohrávke stretnutia 2. kola I. LSD U19 FK Senica – ŠK Slovan Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP, od 27.9.2018.

U285: Lukáš Mravec (1198173). Na základe U1087 rozhodla, že disciplinárne konanie vo veci podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia, v súvislosti s ovplyvňovaním priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ zastavuje, podľa čl. 78/5b DP a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia.

U286: Peter Kosa (1230093). Na základe U1088, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2b, c, d DP, v znení účinnom do 14.6. 2016, ukladá DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 15 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 14.6.2016, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1088, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U287: Róbert Gešnábel (1213027). Na základe U11, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a, b, d DP, v znení účinnom do 20.6. 2018, ukladá DS – zákaz účasti na všetkých aktivitách, spojených s futbalom na 15 rokov, podľa čl. 52/3c, čl. 52/4 a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 10.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U11, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U288: Michal Pintér (1240078). Na základe U1092, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1092, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U289:  Vladimír Staš (1077577). Na základe U1096, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov, podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c, f a čl. 39/2 DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1096, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U290: Vladimír Andraščík (1182134). Na základe U1097, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6. 2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov, podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c, f a čl. 39/2 DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1097, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U291: Peter Orávik (1166118). Na základe vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 27.9.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.10. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

Lehota na podanie odvolania proti U286 až U290 začína plynúť od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia, v zmysle čl. 84/2 DP.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie (október 2018 – máj 2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 12. 10. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v priebehu októbra (8. 10. – Poprad, 15. 10. – Zvolen, 22. 10. – Senec) organizuje Praktický seminár trénerov mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických seminárov. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí kategórie U15 (ihrisko Červeník):

2. 10. o 16:00 Slovensko – Slovinsko Matulová, S. Krivošík, Juhás, Santa (všetci ZsFZ);

4. 10. o 11:00 Slovensko – Slovinsko Santa, Juhás, Haring, Matulová (všetci ZsFZ). 

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a rozhodkýň FIFA (bez frekventantov programu Šanca) sa uskutočnia 11.10. v Tatranskej Lomnici (UT). Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kráľovič 7. 10., Adamčo od 8. 10. v pracovné dni, Vician 12. 10., M. Krivošík od 4. 10. k dispozícii KR.

Úsek PR – ospravedlnenia: Zábranský 24. – 28. 10., Kopča 14. – 24. 10., Kakaščík 12. – 13. 10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňom 14. 9. 2018 sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov (ktoré D obdržali e-mailom) pre ročník 2018/2019 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné), je povinný každý zasielať sekretárovi komisie na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk

KRaD ZsFZ, v spolupráci s KD SFZ,  pripravujú na dni 24. – 25. 11. a 1. – 2. 12. 2018 Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o predĺženie si licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie “A“, sa môžu predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese p. Eduarda  Chalmovianskeho eduard.chalmoviansky@gmail.com, do 10. 11. 2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály na prípravu na seminár a absolvovali online testy.  V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností, môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výška poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný všetkým prihláseným na e-mailovú adresu.  Tlačivá – prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke, záujemcovia nájdu na stránke www.futbalsfz.sk / komisie a iné orgány/odborné komisie SFZ/komisia delegátov SFZ.

Ospravedlnenia: Chocholouš 27. – 30. 9., Lônčík 29. 9., Olšavský 6. 10., Vansa 13. 10., Švarc 13. – 15.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • prijala žiadosť klubu ŠK Pinerola futsal 1994 vo veci výkladu noriem SF ohľadom dvojitej registrácie vo vzťahu k regionálnemu združeniu SF-Bratislava;
 • prijala podnet regionálneho združenia SF-Bratislava  vo veci údajnej pohľadávky klubu ŠK Pinerola futsal 1994 voči SF-Bratislava. Pre rozličné interpretácie podkladov iniciuje trojstranné stretnutie zainteresovaných strán, aby Exekutíva mohla zaujať relevantné stanovisko k predmetnej veci;
 • žiada kluby, ale aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/ zasielali prípadné TIPY do ankiet tvorených Exekutívou SF.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica,  exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • prijala žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava o preloženie stretnutia 11. kola medzi Wild Boys´02 Bratislava a Futsal Team Levice na 8. 12. 2018 o 18:30. Žiadosť vyhovuje v zmysle RS B/3/b; nespoplatňuje sa v zmysle B/3/e.
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
 • oznamuje ÚHČ zápasov 4. kola VARTA futsal ligy: 

      FC Bíli Andeli futsal – Lion car MIBA B. Bystrica, 5. 10. o 19:30, MŠH Trnava (Matula, Badura, Kubinec);

      Wild Boys ´02 Bratislava – ŠK Makroteam Žilina, 6. 10. o 18:30, Interhala (Bohun, Budáč ml., Fischer);

      MŠK Žilina futsal – Rehab Klinik Baraberi, 6. 10. o 20:00, ŠH Rosinky (Botka, Havrila, Budáč).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer,  rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

 • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať v Bratislave 9.10.2018 o 17:15 hod. (miesto konania bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, P. Budač st., Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30 €;
 • oznamuje, že Slovenský Futsal, v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch  24. – 25. 11.2018  Licenčný seminár Delegáta futsalu.   Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie,  sa môžu do 10. 11. 2018 predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výška poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným na e-mailovú adresu. Tlačivá, prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke si záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec,  women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že poverená osoba pre ženský futsal je Lukáš Berec, jeho kontaktné údaje sú: e-mail:   women@futsalslovakia.sk, tel. číslo: 0915 808 251;
 • oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude v polovici novembra;
 • vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v Ženskej futsalovej lige, aby zaslali písomne záujem na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk, kde následne budú poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži;
 • oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámci ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového manažéra, športového zariadenia);
 • oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15. októbra 2018.

Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár,  matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony (súbor je zverejnený len vo verzii na stiahnutie):

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.