logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 3. 3. 2023

Posledná aktualizácia3.3.2023 10:50

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_33.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:

Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U761: Matúš Marcin (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou spôsobom ohrozujúcim bezpečnosť a zdravie súpera, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 25.2.2023.

U762: Adam Žulevič (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do oblasti hlavy nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 26.2.2023.

U763: Daniel Rapáč (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou, bez úmyslu hrať s loptou, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 26.2.2023.

U764: Samuel Pavlík (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U16), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.2.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U765: Martin Černek (MFK Skalica, Fortuna liga).

U766: Dominik Hollý (AS Trenčín, Fortuna liga).

U767: Patrik Ďurek (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LSD U19).

U768: Šimon Peter Rúsek (ŠK Slovan Bratislava, I. LMD U16), všetci od 26.2.2023.

U769: Yaroslav Korbut (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U15), od 25.2.2023.

U770: Rostyslav Avdieienko (MFK Tatran L. Mikuláš, I. LSŽ U14), od 26.2.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U771: Richard Höger (1050369 / MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / AT), od 25.2.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U772: Jakub Paur (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 26.2.2023.

U773: Samuel Mawuena Gidi (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 27.2.2023.

U774: Mihajilo Popović (MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga), od 26.2.2023.

U775: Karol Mondek (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 26.2.2023.

U776: Péter Varga (FC Košice, II. liga), od 26.2.2023.

U777: Juraj Štefanka (FK Rača Bratislava, II. liga), od 27.2.2023.

U778: Patrik Hanes (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, I. LSD U19), od 27.2.2023.

U779: Alex Kiš (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), od 26.2.2023.

U780: Timotej Tarda (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, I. LMD U17) od 26.2.2023.

Disciplinárne konania:

U781: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 57/1g DP a zároveň žiada klub o písomné stanovisko k dôvodom prítomnosti priaznivcov s príslušnosťou k hosťujúcemu klubu v sektoroch domáceho klubu a HNS zo strany uvedených priaznivcov počas stretnutia 21. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, v nadväznosti na DS, uloženú U748, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 7.3.2023.

U782: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 58/1g DP (HNS – vulgárne pokriky a urážlivé prejavy hanobiace príslušnosť k farbe pleti) a zároveň žiada klub o písomné stanovisko k prítomnosti priaznivcov klubu v sektoroch domáceho klubu počas stretnutia 21. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, v nadväznosti na DS, uloženú U748 a HNS, podľa čl. 71/1, 3, a, b, d DP, do 7.3.2023.

U783: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky pred a po stretnutí) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 21. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Skalica, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U784: Norbert Hrnčár (1156772 / MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / T). Na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k obsahu vyjadrení v masmédiách po stretnutí 21. kola FL FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 73/5 DP, do 7.3.2023.

U785: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe U759 a stanoviska klubu rozhodla, že podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 20. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FK DAC 1904 D. Streda berie na vedomie, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U786: Kryštof Obadal (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, II. liga.). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK (2x ŽK) v stretnutí 18. kola II. ligy FC Košice – FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U787: Lukáš Kaplan (1140469 / Spartak Myjava / II. liga / T). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS, uloženej U597, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 3.3.2023 do 30.6.2023.

U788: FK Dubnica nad Váhom (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska klubu, ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav, vzniknutý v dôsledku porušenia čl. 13, písm. h) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 v lehote do 15.3.2023. V určenej lehote zároveň žiada klub o predloženie správy o splnení uloženého príkazu.

U789: KFC Kalná n. Hronom (III. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ a písomného stanoviska klubu vo veci odhlásenia A-družstva zo súťaže III. ligy, za porušenie povinnosti, vyplývajúcej z čl. 40, písm. d) Súťažného poriadku, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 6 000 eur, podľa čl. 64/4 DP.

U790: FC ŠTK 1914 Šamorín (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky pred stretnutím) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí štvrťfinále Slovnaft Cupu FC ŠTK 1914 Šamorín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U791: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft Cup). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia štvrťfinále Slovnaft Cupu FC ŠTK 1914 Šamorín – ŠK Slovan Bratislava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U792: Benjamín Ilovský (1344135 / MŠK Fomat Martin / II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U668 a žiadosť zamieta, nakoľko žiadosť nespĺňa náležitosti, podľa čl. 41/1 DP.

U793: Ľubomír Žinčák (1375656 / FC Košice, I. LMD U17). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U543 a žiadosť zamieta, nakoľko žiadosť nespĺňa náležitosti, podľa čl. 41/1 DP.

U794: Vladimír Čan (1007599, D). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U692 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 3.3.2023 do 31.12.2023.

II. Oznamy DK SFZ:
  • V súvislosti s pripravovanou novelizáciou Disciplinárneho poriadku SFZ oznamuje všetkým členom SFZ predĺženie termínu na predkladanie podnetov / návrhov na zmenu a doplnenie DP do 31. marca 2023. Návrhy je možné zasielať elektronickou poštou na emailovú adresu dpsfz@futbalsfz.sk.
  • Vo veci vylúčenia hráča – Adam Žulevič (1375317) berie na vedomie stanovisko KR SFZ k situácii z 70. minúty stretnutia 15. kola I. LMD U17 FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa – MFK Zemplín Michalovce, konaného dňa 25.2.2023 a odkazuje na U762.

Najbližšie zasadnutia komisie sa uskutoční 9.3.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
III. liga:

16. kolo: Slávia TU Košice – R. Sobota, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.), Inter BA – Nové Mesto, v pôvodnom termíne, ale na UT (NTC Senec), Námestovo – Poprad 15.3. o 15:00.

18. kolo: Bánová – Beluša, v pôvodnom termíne, ale na UT (Žilina-Strážov).

U17/16:

16. kolo: B. Bystrica – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň),

18. kolo: B. Bystrica – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň).

U19/17:

16. kolo: Prievidza – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Nováky),

17. kolo: Domino – Partizánske 12.3. o 10:00 / 12:30 na UT (Prievoz),

20. kolo: HAMSIK Academy – Domino 2.4. o 11:00 / 13:30 na UT (Rudlová).

U15/14:

2. a 9. kolo NČ: L. Košice – Bardejov sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 14.3. o 10:00 / 12:00 na UT v Bardejove a 9. kolo 6.5. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Barca,

13. kolo: Domino – Trenčín 5.3. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz), Dubnica – Karlova Ves, v pôvodnom termíne, ale na UT,

3. kolo NČ: Prešov – Vranov 11.3. o 11:00 / 13:00,

15. kolo: Dubnica – Levice, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U13/12:

11. kolo: Trenčín – Petržalka 15.3. o 17:00 / 17:00 na UT,

12. kolo: Dubnica – Prievidza v pôvodnom termíne, ale na UT,

18. kolo: L. Mikuláš – Žilina 6.4. o 10:00 / 11:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje odhlásenie sa družstiev WU19/15 MŠK P. Bystrica zo súťaží. Družstvá vyžrebované s týmito družstvami budú mať voľný žreb. Výsledky MŠK P. Bystrica sa anulujú (SP, čl. 12/2).

Schvaľuje:
I. liga:

16. kolo: Trenčín – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT (This is my sen academy).

II. liga, skupina A:

16. kolo: P. Bystrica – D. Lužná 30.4. o 10:00,

17. kolo: Kozmos – P. Bystrica 7.5. o 13:00.

Odstupuje na DK SFZ MŠK P. Bystrica (WU19/15), za odhlásenie sa zo súťaží v priebehu súťažného ročníka.

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby, žiadajúce o udelenie licencie pre štart vo Fortuna lige / klubových súťažiach UEFA mužov a žien a v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2023/2024, že termín vloženia dokumentácie do elektronického modulu licenčných konaní SFZ je najneskôr 15.3.2023, do 23:59 hod.

Po tomto termíne bude systém zatvorený, až do určenia termínu doplnenia chýbajúcej alebo nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie, vloženej klubmi k 15.3.2023, o ktorom na svojom marcovom zasadnutí rozhodne licenčná komisia SFZ (LcK). Termín doplnenia / nahradenia dokumentácie bude klubom oznámený v ÚS SFZ č. 36, dňa 24.3.2023 a v sekcii LcK na webovom sídle SFZ.

Dokumentácia klubov pre štart v I. lige žien a pre všetky licencie SFZ mládeže, musí byť odoslaná doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“ (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty na obálke), najneskôr 15.3.2023 na dátovom nosiči. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné.

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ ( https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/ ) sú zverejnené všetky dôležité dokumenty k licenčným konaniam v licenčnom cykle 2022/2023 a upriamuje pozornosť FK na pravidelné sledovanie tejto sekcie.  

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

Žiadosti  sa  podávajú  po  splnení  požiadaviek  rozsahu  „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  zrušilo  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA B licencie v Bratislave, v termíne 19.3. 13.8.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 9.3.2023.
  • Školenie UEFA C licencie v N. Zámkoch, v termíne 18.3. 3.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.3.2023.
  • Školenie UEFA C licencie v Bratislave, v termíne 18.3. 24.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.3.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
  • Od 22.12.2022 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
  • 16.3.2023, Žilina Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina, TMK ObFZ ZA. Prihlášky do 10.3.2023.
  • 20.3.2023, Zvolen Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZV. Prihlášky do 10.3.2023.
  • 24.4.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 3 hodín) - organizátor Futbalové turnaje OZ. Prihlášky do 21.4.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia (ihrisko Akadémia D. Streda):

8.3. o 11:00 Slovensko U15 – Trnava U16 Pati Nagy, Štepanovský, Uram.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca): 8.3.2023 Dubnici n. Váhom (test 75-25m a YoYo test, atl. dráha). Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Glova 27.2. – 3.3., Polák 11. – 12.3., R. Bobko od 25.2. k dispozícii KR, Bláha od 28.2. k dispozícii KR, Poruban 3. – 4.6., Svat 10. – 13.3., Dobrík 18.3., Foltín 17. – 18.3., Mokrý 12.2. – 7.3., Šága od 28.2., do prihlásenia, Gorel od 2.3., do prihlásenia.

Úsek PRospravedlnenia: Balko 18.3., Makový 7. – 11.4.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U69: Schvaľuje zmenu začiatku stretnutia 18. kola Niké Futsal Extraligy MŠK Mayerson N. ZámkyMIMEL Lučenec na 17.3.2023 o 19:00 v ŠH Milénium N. Zámky.

U70: Poplatky za delegované osoby za mesiac február 2023 nájdu kluby v zberných faktúrach za mesiac február 2023.

U71: Schvaľuje predohrávku 17. kola Niké Futsal Extraligy MŠK Mayerson N. ZámkyFutsal Team Komárno,  z  dôvodu  obsadenosti  športovej  haly  v N. Zámkoch  a udeľuje výnimku, podľa RS B/3/d. Zápas sa odohrá 9.3.2023 o 19:30 v ŠH Milénium v N. Zámkoch.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje obsadenie dohrávok 13 a 15. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 3.3.2023:

20:30 Futsal Team Levice – MŠK Mayerson Nové Zámky (Behančin, Nemček, Botka, Krchňavý)

Nedeľa 5.3.2023:

17:00 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Mayerson Nové Zámky (Budáč, Filkus, Čuhár)

Oznamuje obsadenie R a D 17. kola Niké Futsal Extraligy:

Štvrtok 9.3.2023:

19:30 MŠK Mayerson Nové Zámky – Futsal Team Komárno (Budáč, Michna, Angyal, Hlavenka)

20:00 MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Polomský, Mózer, Filkus, Hrmo)

Piatok 10.3.2023:

19:00 MIMEL Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Belavý, Bohun, Antalík, Kubinec)     
19:30 Futsal Team Levice – Pinerola 1994 FA (
Bublávek, Angyal, Nagy, Čuhár)        
20:30 4FSC FTVŠ Prír. UK BA – CopyLeaders Prievidza (
Šlapka, Kováčik, Fischer, Ježík)

Oznamuje obsadenie R a D 8. bloku FEJ U20:

Nedeľa 12.3.2023, ŠH Lučenec:

13:30 Podpor Pohyb Košice – 4FSC FTVŠ Prír. UK BA (Polomský, Antalík, Kubinec)

14:45 MIMEL Lučenec – 4FSC FTVŠ Prír. UK BA (Antalík, Polomský, Kubinec)

16:00 Podpor Pohyb Košice – Pinerola 1994 FA (Polomský, Antalík, Kubinec)     
17:15
MIMEL Lučenec – Pinerola 1994 FA (Antalík, Polomský, Kubinec)

Ospravedlnenia: Polomský 1. – 6.3., Mózer soboty a nedele od 27.2., Filkus 16. a 18.3.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa