logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 17. 3. 2023

Posledná aktualizácia17.3.2023 10:55

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_35.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U861: Michal Ščasný (1343341 / MFK Dukla B. Bystrica / Fortuna liga / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – kritika delegovanej osoby, s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 36/2a a čl. 48/2a DP od 13.3.2023.

U862: Andrej Štefanka (1102605 / FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LSD U19 / T), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zdržiavanie znovu nadviazania na hru súperovho družstva držaním lopty, podľa čl. 45/1f DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.3.2023.

U863: Matej Košalko (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.3.2023.

U864: Nicolas Paločko (MFK Snina, I. LSŽ U14), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do hlavy nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 11.3.2023.

U865: Alex Kadrliak (MFK Tatran L. Mikuláš, I. LSŽ U14), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.3.2023.

U866: Juraj Vavrúš (FK Dubnica n. Váhom, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.3.2023.

U867: Marko Hollý (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U14), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera neopatrným spôsobom v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.3.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U868: Matej Siva (MŠK Fomat Martin, III. liga), od 12.3.2023.

U869: Matúš Katunský (Slávia TU Košice, III. liga), od 12.3.2023.

U870: Marko Dobšinský (FK Spišská Nová Ves, II. LMD U17), od 11.3.2023.

U871: Boris Rusnák (ŠK Slovan Bratislava, I. LMD U17), od 12.3.2023.

U872: Tomáš Bartošík (FC Baník Prievidza, II. LSD U19), od 13.3.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U873: Štefan Rusnák (1044957 / MFK Dukla B. Bystrica / Fortuna liga / AT), od 13.3.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U874: Mateus De Oliveira Silva (FK Humenné, II. liga), od 12.3.2023.

U875: Patrik Begáň (MŠK Považská Bystrica, II. liga), od 13.3.2023.

U876: Miroslav Daško (MŠK Novohrad Lučenec, III. liga), od 12.3.2023.

U877: Damian Belák (MFK Slovan Giraltovce, III. liga), od 12.3.2023.

U878: Róbert Dický (MFK Snina, III. liga).

U879: Maroš Ferko (MFK Snina, III. liga).

U880: Kristián Slebodník (FK Spišská Nová Ves, III. liga).

U881: Kamil Zekucia (FK Spišská Nová Ves, III. liga).

U882: Michal Berecký (Partizán Bardejov BŠK, III. liga), všetci od 13.3.2023.

U883: Alexander Prelec (AFC Nové Mesto nad Váhom, III. liga).

U884: Thobias Justh (FC Spartak Trnava, I. LSD U19).

U885: Matúš Hudák (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), všetci od 12.3.2023.

U886: Lukáš Horváth (ŠK Slovan Bratislava, I. LMD U16), od 16.3.2023.

U887: Lukas Ambróz (MFK Ružomberok, I. LMD U16), od 16.3.2023.

U888: Pavol Labuda (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), od 12.3.2023.

U889: Matúš Juríček (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, II. LSD U19), od 12.3.2023.

U890: Hugo Matúš Holík (SDM Domino, II. LMD U17), od 13.3.2023.

Disciplinárne konania:

U891: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe U846, za HNS divákov (opakované vulgárne pokriky na adresu súpera, vyvesenie provokatívneho transparentu v sektore C a použitie pyrotechniky), nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) a spôsobenie oneskoreného začatia stretnutia 22. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1a, b, d a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 57/3, čl. 58/2 a čl. 12/6 DP.

U892: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe U847, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera, prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti, použitie pyrotechniky a poškodenie vybavenia štadióna) v stretnutí 22. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b, c, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 eur, podľa čl. 58/2 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku v zmysle Správy delegáta stretnutia. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenia vo forme:

  1. zákazu objednať vstupenky do sektoru hostí na najbližšie majstrovské stretnutie Fortuna ligy proti ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 43/2d, DP, od 17.3.2023; a
  2. príkazu zvýšiť počet členov US na stretnutia FL v sektore alebo priestore hostí, v ktorých je hosťujúcim klubom, a to o 50% (v porovnaní s čl. 11, písm. h/ Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023), podľa čl. 43/2k DP, od 17.3.2023, do konca súťažného ročníka 2022/2023.

U893: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 1. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U894: Michal Ščasný (1343341 / MFK Dukla B. Bystrica / Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a písomného stanoviska menovaného, za hrubé nešportové prejavy – kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 48/2a DP a čl. 12/4 DP.

U895: Andrej Fábry (1267901 / MFK Skalica / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za hrubé nešportové prejavy (poškodenie dverí na šatni hostí) po stretnutí 1. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa MFK Tatran L. Mikuláš – MFK Skalica, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 36/1e, 47/2c a čl. 12/4 DP.

U896: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF z 1. stretnutia semifinále Slovnaft Cupu AS Trenčín – FC Spartak Trnava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U897: Erik Pačinda (FC Košice, II. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe U852 rozhodla, že podľa čl. 71/5c DP berie podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF na vedomie, bez prijatia ďalších opatrení.

U898: FK Humenné (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé pokriky na adresu delegovaných osôb a opľutie člena RT hostí) v stretnutí 20. kola II. ligy FK Humenné KFC Komárno, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U899: Slavoj Trebišov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky na adresu súpera) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U900: FK Dubnica nad Váhom (II. liga). Berie na vedomie správu klubu a na základe U788, za porušenie čl. 13, písm. h) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 (uzatvorenie novej trénerskej zmluvy bez vysporiadania záväzkov), podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav, a to v lehote do 22.3.2023. V určenej lehote zároveň žiada klub o predloženie správy o splnení uloženého príkazu.

U901: Vladislav Cicek (1323535 / MŠK Námestovo / III. liga). Na základe stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 17. kola III. ligy TJ Baník Kalinovo MŠK Námestovo zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U902: Oleksandr Chonka (1473593 / FK Galaktik / II. LMD U17). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U799, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 17.3.2023 do 30.6.2023.

U903: Spartak Myjava (II. liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 20. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – Spartak Myjava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U904: Christopher Jozef Tvrdík (1275480, FKM Nové Zámky). Senát DK pre ochranu integrity, na základe U494, za spáchanie disciplinárneho previnenia – Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/3a DP ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 3 roky, podľa čl. 52/4a a čl. 36/1d DP, od 16.3.2023. Predbežné ochranné opatrenie uložené U494, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U905: Larion Menyhárt (1295441, MŠO Štúrovo). Senát DK pre ochranu integrity, na základe U495, za spáchanie disciplinárneho previnenia – Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/3a DP ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 3 roky, podľa čl. 52/4a a čl. 36/1d DP, od 16.3.2023. Predbežné ochranné opatrenie uložené U495, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

II. Oznamy DK SFZ:

V súvislosti s pripravovanou novelizáciou Disciplinárneho poriadku SFZ opätovne oznamuje všetkým členom SFZ predĺženie termínu na predkladanie podnetov / návrhov na zmenu a doplnenie DP do 31. marca 2023. Návrhy je možné zasielať elektronickou poštou na emailovú adresu dpsfz@futbalsfz.sk.

FUTSAL:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U906: Martin Csiba (Pinerola 1994 FA, Nike Futsal Extraliga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.3.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U907: Rastislav Haramia (4FSC, FEJ U20), od 13.3.2022.

U908: Alec Blága (Podpor Pohyb Košice, FEJ U20), od 12.3.2023. DS už bola vykonaná.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U909: Marcel Marík (MŠK Mayerson N. Zámky, Niké Futsal Extraliga), od 10.3.2023.

U910: Robert Greško (Mimel Lučenec, Niké Futsal Extraliga), od 11.3.2023.

Disciplinárne konania:

U911: Ladislav Mikita (1351288 / Pinerola 1994 FA / Nike Futsal Extraliga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a písomného stanoviska menovaného, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmov) po stretnutí 17. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team Levice – Pinerola 1994 FA, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie a zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky na 3 týždne, podľa čl. 48/2b,19/1 a čl. 16 DP, od 11.3.2023.

Najbližšie zasadnutia komisie sa uskutoční 23.3.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Schvaľuje:

22. kolo: Šamorín – Košice 26.3. o 13:00 (JOJ šport), Petržalka – Komárno 5.4. o 16:30

23. kolo: D. Kubín – Myjava 2.4. o 15:30

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
III. liga:

17. kolo: Beluša – V. Ludince 22.3. o 15:15

U19:

22. kolo: Trenčín – Ružomberok 27.4. o 14:00

U17/16:

19. kolo: Žilina – D. Streda 5.4. o 14:00 / 16:15

25. kolo: Slovan BA – Ružomberok 5.4. o 13:00 / 15:015 (UT Prievoz)

U19/17:

19. kolo: Kysucké N. Mesto – L. Mikuláš, v pôvodnom termíne, ale o 10:00 / 12:30, Šamorín – Púchov 24.3. o 10:00 / 12:30 na UT (DAC Academy)

20. kolo: Snina – Kysucké N. Mesto, v pôvodnom termíne, ale o 13:00 / 15:30

21. kolo: Šamorín – Inter, v pôvodnom termíne, ale o 10:00 / 12:30 na UT (DAC Academy)

U15/14:

3. kolo NČ: Námestovo – Zvolen 3.4. o 11:00 / 13:00

5. kolo: Humenné – Snina 22.3. o 15:00 / 17:00 na UT

6. kolo NČ: Žilina – Košice 29.3. o 12:00 / 14:00 na UT (Strážov)

9. kolo NČ: Martin – Lučenec 20.4. o 12:00 / 14:00

5. kolo NČ: B. Bystrica – Lučenec, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň)

Odstupuje na DK SFZ:

MFK Snina (III. liga Východ), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

Slovenský pohár: GFC reg. akadémia – Trnava 25.3. o 14:00

WU19 / WU15:

11. kolo: N. Zámky - D. Streda 2.4. o 10:00 / 12:00

14. kolo: Prešov – Poprad, v pôvodnom termíne, ale o 13:30 / 15:30 (UT Prostějovská), Slovan BA – N. Zámky, v pôvodnom termíne, ale o 14:00 / 16:00 (UT Prievoz)

17. kolo: Martin – GFC reg. akadémia, v pôvodnom termíne, ale o 12:00 / 14:00, Spiš. Nová Ves – Ružomberok 11.4. o 10:00 / 12:00 na UT

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby, že elektronický modul licenčných konaní je od 16.3.2023, 00:00 hod. zatvorený, až do určenia termínu doplnenia chýbajúcej alebo nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie, vloženej klubmi k 15.3.2023, o ktorom na svojom marcovom zasadnutí rozhodne licenčná komisia SFZ (LcK). Termín doplnenia / nahradenia dokumentácie bude klubom oznámený v najbližšej úradnej správe a v sekcii LcK na webovom sídle SFZ.

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ ( https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/ ) sú zverejnené všetky dôležité dokumenty k licenčným konaniam v licenčnom cykle 2022/2023 a upriamuje pozornosť FK na pravidelné sledovanie tejto sekcie.  

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti  sa  podávajú  po  splnení  požiadaviek  rozsahu  „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  zrušilo  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencieNových Zámkoch, v termíne 18.3. 3.6.2023 bolo z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.
  • Školenie UEFA C licencie v Trenčíne, v termíne 23.4.2.7.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.4.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
  • Od 22.12.2022 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
  • 3.4.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 3 hodín) – organizátor Futbalové turnaje OZ. Prihlášky do 24.3.2023.
  • 24.4.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 3 hodín) –organizátor Futbalové turnaje OZ. Prihlášky do 21.4.2023.
  • 24.4.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 3 hodín) – organizátor Futbalové turnaje OZ. Prihlášky do 21.4.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín jarných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance) – 1.5.2023 v Krásne n. Kysucou. Vykonávať sa bude SDS test (rozhodcovia I. a II. sk.), Ariet (asistenti rozhodcov I. a II. sk.) a intervalový beh-chôdza 75-25m (R/AR III. sk).

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok R/AR SFZ, Šance a žien FIFA – 8. 9.7.2023 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Lauer 24. – 26.3., Čiernik 25. – 26.3., Sučka 25.3., Mihalík 25.3., Cisko 25.3., Husár 5. – 12.4., Valentová 17. – 20.3., Valent 17. – 20.3., Špivák 24.3., Hrebeňár od 15.3. k dispozícii KR

Úsek PR:

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ – 7.7.2023 v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Koníček 25. – 26.3., Kopča 22. – 28.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Benovič 7. – 10.4., Vansa 8.4. a 20.4. – 18.5.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov a delegátov:

Ospravedlnenie: Polomský soboty a nedele od 9.3.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa