logo
Zverejňovanie

Prvostupňový a odvolací orgán licenčného konania

27.5.2021_Zápisnica a PL zo zasadnutia OOLK.pdf
27.4.2021_Zápisnica a PL zo zasadnutia POLK.pdf
24.6.2020_Zápisnica a PL zo zasadnutia OOLK.pdf
28.5.2020_Zápisnica a PL zo zasadnutia POLK.pdf