logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS – Na scénu prichádza unikátny projekt „Playmakers“ pre dievčatá vo veku 5-8 rokov

BRATISLAVA (SFZ) – Spojenie rozprávkových príbehov a základov futbalovej abecedy – je leitmotívom výnimočného projektu UEFA „Disney Playmakers“, určený pre dievčatá vo veku 5-8 rokov. Slovenský futbalový zväz vstúpil do projektu v tomto roku a doteraz vytvoril 31 centier.

Objavte čaro futbalu prostredníctvom pohybu, hier a kúzla Disney rozprávok,“ púta pozornosť jeden zo sloganov promo videa z dielne UEFA, ktorým oslovuje zástupcov členských asociácií, s možnosťou zapojiť sa do výnimočného projektu pre najmenšie dievčatá. Rok 2020 bol pilotným ročníkom, do ktorého vstúpilo sedem krajín. V aktuálnej sezóne (2021/2022) vstúpil do projektu aj Slovenský futbalový zväz.

Projekt UEFA Disney Playmakers vznikol v roku 2020 v spolupráci anglickej futbalovej asociácie, UEFA a spoločnosti Disney. Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj pohybových schopností dievčat, so zameraním na futbalové aktivity prostredníctvom rozprávok, resp. rozprávkových postáv, do ktorých sa spolu s trénermi vžijú,“ vysvetľuje z Oddelenia mládeže a kocepcie rozvoja futbalu SFZ manažérka projektu UEFA „Disney Playmakers“ Miriama Bočková.

Poslaním projektu je poskytovať viacerým dievčatám príležitosť hrať futbal, pomáhať im udržať si zdravie a sebavedomie, získavať priateľov a učiť sa zručnosti pre život. Sprostredkovatelia programu „Playmakers“ vytvárajú pre dievčatá pozitívne prostredie, dávajú im možnosť byť tvorivými a rozhodovať sa, poskytujú im pocit spolupatričnosti a napomáhajú im vybudovať si celoživotné puto k aktivite a futbalu. Na Slovensku vzniklo doteraz 31 centier.

V každom centre pôsobia pre tento projekt špeciálne vyškolení tréneri, ktorí vedú pohybové aktivity. V skutočnosti nimi napodobňujú kapitoly z obľúbených rozprávok. Centrá disponujú pestrofarebným športovým vybavením určeným pre futbalové superhrdinky, ktoré sa snažia napodobňovať svoje rozprávkové idoly, pričom každá účastníčka získava po aktivite svoj „Dobrodružný preukaz“.

Dievčatá sú motivované k novým zručnostiam, podobne ako v rozprávkovom príbehu si budujú „svoj svet“, pripravujú pohybovými aktivitami jednotlivé scény z filmov pre danú tréningovú aktivitu a potom sa snažia dosiahnuť stanovené méty a ciele. Počas jesene sú pohybové aktivity inšpirované rozprávkou „Rodinka úžasných“, na jar 2022 to bude známy príbeh „Frozen“,“ vysvetľuje Miriama Bočková.

Projekt je určený pre dievčatá vo veku 5-8 rokov, ktoré nikdy predtým nehrali futbal. Neregistrovaným a neaktívnym hráčkam sa tak núka jedinečná príležitosť nazrieť do sveta hier a futbalu, a to spomínanou formou implementácie rozprávok a rozprávkových postáv do pohybových aktivít. Do projektu sa na celom území Slovenska zapojili centrá, ktorými sú futbalové kluby, materské školy, základné školy, centrá voľného času, či ďalšie občianske združenia.

Projekt sa uskutočňuje počas školského roka v dvoch blokoch (jeseň/jar), vzhľadom k tomu, že aktivity nie sú súčasťou vyučovacieho procesu, realizovaný je výhradne v popoludňajších hodinách. Pre všetky zúčastnené dievčatá je táto aktivita bezplatná, projekt zabezpečuje finančne a poskytnutím materiálno-technického vybavenia pre jednotlivé centrá Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Európskou futbalovou asociáciou (UEFA).

Bolo by hriechom nereflektovať na ponuku UEFA a nevyužiť pozitíva, ktoré projekt UEFA „Disney Playmakers“ prináša. Týmto by som rada oslovila rodičov, aby využili možnosť zapojiť deti do projektu. Postup je jednoduchý, rodičia môžu osloviť kontaktné osoby jednotlivých centier a konzultovať s nimi ďalší postup. Verím, že projekt sa bude tešiť obľube rodičov i dievčat, naplní svoje primárne poslanie a v budúcnosti prinesie nielen športový profit v súvislosti s rozvojom mládežníckeho ženského futbalu na Slovensku,“ dodala na záver Miriama Bočková.

Kontaktné osoby centier na Slovensku nájdete na linku https://futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/zensky-futbal/uefa-disney-playmakers/kontakt/, podrobné informácie o projekte (vrátane promo videa z dielne UEFA) na https://playmakers.sk/.

Značky