Online školenie „SFZ Grassroots leader“ pre budúcich trénerov detí

Pondelok, 18.7.2022 09:18 | Posledná aktualizácia 2.8.2022 07:25

BRATISLAVA (SFZ) - Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať v rámci projektu „Dajme spolu gól“ na pozícii trénerov detí s licenciou „SFZ Grassroots leader“. Licenciu môžu nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. V rámci kontinuálneho vzdelávania je od 1. augusta 2022 školenie odporúčané tiež držiteľom licencií UEFA A, B a C v súvislosti s predlžovaním ich trénerských licencií.

Projekt „Dajme spolu gól“ si našiel pevné miesto na futbalovej mape a poskytuje priestor na rozvoj základných pohybových zručností so zameraním na futbal pre najmladších futbalistov a futbalistiek. Zvykli sme si vídať na školských ihriskách a v priestoroch telocviční usmiate športujúce detí v žltých tričkách s logom projektu, pod odborným vedením trénerov a pedagógov. Tí sú neoddeliteľnou súčasťou projektu a práve pre nich pripravil technický úsek SFZ v spolupráci s oddelením mládeže a koncepcie rozvoja SFZ možnosť prehlbovať svoje pedagogické a trénerské kvality formou on-line školenia, ktorého súčasťou je nadobudnutie licencie „SFZ Grassroots leader“.

Viac na túto tému hovorí koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták. „Bavíme sa o online školeniach pre učiteľov, učiteľky, trénerov, trénerky, ktoré im prinesú potrebné informácie k bezpečnému a správnemu spôsobu realizácie futbalových aktivít v škole a v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek na najnižších úrovniach. Školenie prebieha v rozsahu 20 hodín, zahŕňa teoretickú časť na témy „budovanie efektívneho prostredia pre dieťa, úloha detského trénera, prvá pomoc, príprava, vedenie a plánovanie futbalových aktivít a tiež praktické ukážky pohybových aktivít a tréningov v kategórii prípraviek. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle SFZ v sekcii Tréneri - školenia,“ ozrejmil základnú ideu projektu Vladimír Lupták.

Rozvoj grassroots futbalu je prioritou SFZ.

"Slovenský futbalový zväz ako národná športová asociácia zastrešuje futbal na všetkých jeho úrovniach. Novým online školením trénerov SFZ chceme pomôcť klubom pôsobiacim na najnižšej úrovni, tzn. v oblastných futbalových zväzoch pri rozvoji ich členskej základne. Hlavným cieľom je vyškolenie nových trénerov, ktorí dokážu zapojiť viac chlapcov a dievčat do hrania futbalu v materských a základných školách, a zároveň dokážu pritiahnuť viac detí do družstiev prípraviek v samotných futbalových kluboch. Veríme, že školenie absolvuje čo najviac ľudí zo škôl a futbalových klubov, ktorí pracujú s malými futbalistami a futbalistkami, ktorým zároveň školenie pomôže v ich osobnom rozvoji a hlavne v skvalitnení ich trénerskej práce s deťmi,“ povedal v súvislosti so školením „SFZ Grassroots leader“ generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

Výhody nadobudnutia licencie sú nesporné. Budúci „Grassroots leader“ získa oprávnenie na pôsobenie v projektoch Dajme spolu gól, Disney Playmakers, na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch družstiev prípraviek na poste hlavného trénera v súťažných zápasoch riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a Regionálnym futbalovým zväzom (RFZ). Na školenie nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky, dĺžka platnosti licencie je 3 roky.

Rád by som dal túto možnosť absolvovať školenie do pozornosti aj súčasným aktívnym hráčom naprieč všetkými tromi najvyššími slovenskými ligovými súťažami. Mnohí z nich tak môžu efektívne využiť čas, keď sa možno zotavujú zo zranení alebo v istom horizonte premýšľajú nad ďalším pôsobením vo futbale s vyhliadkami na ukončenie aktívnej kariéry a kladú si otázku, kadiaľ by mohli viesť ich ďalšie futbalové kroky. Jednou z ciest je aj licencia „SFZ Grassroots leader“ a práca s deťmi,“ zdôraznil Vladimír Lupták.

Manuál ONLINE ŠKOLENIE TRÉNEROV SFZ GRASSROOTS LEADER .pdf

Podmienkou na prihlásenie na školenie je dovŕšenie veku 18 rokov v čase ukončenia školenia, kompletné vyplnenie potrebných údajov, poskytnutie (nahranie) potrebných oskenovaných dokumentov v súvislosti s posúdením zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej činnosti, výpis z registra trestov, či úhrada poplatku za školenie SFZ vo výške 15 eur.

Podmienky školenia a dokumenty na prihlásenie: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Kontaktná osoba:

Martin Pohlod – Koordinátor a tútor školských futbalových aktivít SFZ. Email: martin.pohlod@futbalsfz.sk.

Peter Zeman

Značky