Seminár talentovaných rozhodkýň ObFZ: Nič progresívne nie je nemožné


autor: MIRIAM MATULOVÁ, zdroj: SFZ

LIPTOVSKÝ JÁN (SFZ) – Viac talentovaných rozhodkýň ako vlani vo veku 16 až 26 rokov absolvovalo tohtoročný seminár, určený pre šikovné adeptky tohto dôležitého futbalového remesla.

V hoteli Alexandra Wellness sa ich teraz zišli viac ako dve desiatky a za dva dni museli stráviť nabitý program, vedený kvartetom rešpektovaných osôb v spolupráci s oddelením rozhodcovstva SFZ. Hlavnými prednášajúcimi boli Miriam Matulová, koordinátorka rozvoja ženského futbalu SFZ a rozhodkyňa FIFA, Miroslava Migaľová, lektorka SFZ, Mária Súkeníková, asistentkou rozhodcu FIFA, a Zuzana Kováčová, bývalá rozhodkyňa FIFA.

Program seminára sa skladal z troch častí

- teoretickej – prednášky na tému futbalových pravidiel a ich aplikovania, o zdravej výžive a o fyzickej príprave rozhodcu

- praktickej – ukážková tréningová jednotka v telocvični pod vedením kondičného trénera Štefana Pánika z Individual Training Centra, potom praktický rozhodcovský tréning na hracej ploche v Liptovskom Jáne, zasahujúci techniku signalizácie asistentov, postavenie rozhodcu na ihrisku, riešenie štandardných situácií, atď.

- osobnostnej - osobnosť rozhodcu na hracej ploche a mimo nej, podmienky kariérneho rastu rozhodcov. Táto časť zahŕňala aj diskusiu s prítomnými prednášajúcimi medzinárodnými rozhodkyňami

 Hlavným cieľom uvedeného projektu je podpora a rozvoj mladých začínajúcich rozhodkýň, pôsobiacich na úrovni oblastných zväzov. Takéto vzdelávacie semináre vytvárajú podmienky na ich rozvoj ako v oblasti teórie, tak aj praktickej činnosti rozvoja osobnosti každej adeptky. “Teší nás narastajúci záujem o tento projekt, veď tento rok sme mali na seminári pätnásť nových dievčat. Sedem rozhodkýň od tejto sezóny postúpilo do regionálnych súťaží, veríme, že to bude pre ne impulz aj naďalej na sebe poctivo pracovať,“ povedala jedna z organizátoriek podujatia Miriam Matulová.

 Víziou oddelenia rozhodcovstva SFZ je pokračovať v nastavenom trende v ešte intenzívnejšej forme, čo by sa v praxi malo preniesť do častejších aktivít buď v podobe obdobných seminárov so vzdelávacím charakterom alebo prípadného zapojenia rozhodkýň do praxe pod dohľadom odborníkov.

 “Dievčatá majú možnosť na seminároch stretnúť sa s našimi medzinárodnými rozhodkyňami, diskutovať s nimi o praktických aj osobných témach aj načerpať od nich veľa užitočných rád a poznatkov. Všetci sme sa zhodli, že pri takto nastavenej forme spolupráce nič progresívne nie je nemožné. Všetko stojí na správnom prístupe, nastavení a poctivej práci každého, kto chce naozaj napredovať,“ uzavrela návrat k semináru Miriam Matulová.

Značky