logo
Mediaservis

SFZ - Nová stratégia „FUTBAL PRE ĽUDÍ“ schválená

Štvrtok, 23.8.2018 07:45 | Posledná aktualizácia 22.7.2021 07:12

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz patrí dnes k najúspešnejším športovým hnutiam na Slovensku. Do roku 2018 sme spoločne plnili Strategický plán rozvoja futbalu pre roky 2013-2017. Od roku 2018 už pôjde SFZ podľa nového strategického plánu, na ktorom pracovali viac ako rok manažéri SFZ v spolupráci s odborníkmi z európskej futbalovej federácie UEFA. Nový strategický plán 2018-2022 „Futbal pre ľudí“ bude stavať na úspešných projektoch a ešte viac sa zameria na ľudí vo futbale.

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz patrí dnes k najúspešnejším športovým hnutiam na Slovensku. Do roku 2018 sme spoločne plnili Strategický plán rozvoja futbalu pre roky 2013-2017. Od roku 2018 už pôjde SFZ podľa nového strategického plánu, na ktorom pracovali viac ako rok manažéri SFZ v spolupráci s odborníkmi z európskej futbalovej federácie UEFA. Nový strategický plán 2018-2022 „Futbal pre ľudí“ bude stavať na úspešných projektoch a ešte viac sa zameria na ľudí vo futbale.

V uplynulom období sa SFZ podarilo niekoľko úspechov. Naše reprezentácie dosahujú skvelé výsledky, vybudovali sme 14 krásnych štadiónov, 10 veľkých ihrísk s umelou trávou a investovali do 150 štadiónov v regiónoch, vytvorili sme potrebné informačné technológie a ekonomicky sme zväz plne zastabilizovali.

Začali sme s aktivitami pre viac ako 1 500 detí v materských školách po celom Slovensku. Už tradične organizujeme futbalové súťaže pre viac ako 24-tisíc chlapcov a dievčat na základných školách. Registrujeme vyše 92-tisíc hráčov vo viac ako 5-tisíc tímoch, ktorí sa celoročne stretávajú v amatérskych súťažiach po celom Slovensku. Rôznymi spôsobmi podporujeme takmer 9-tisíc talentovaných futbalistov, ktorí štartujú svoju futbalovú kariéru v útvaroch talentovanej mládeže a futbalových akadémiách. Spájame takmer 16-tisíc futbalových odborníkov. Vďaka profesionálnym a amatérskym súťažiam ponúkame zábavu pre približne pol milióna pravidelných futbalových divákov a fanúšikov. Toto sú čísla, ktoré majú pre nás zmysel a chceme ich viac rozvíjať.

V SFZ chceme ponúknuť futbalový príbeh čo najširšiemu spektru verejnosti a získať ľudí pre futbal

Nový strategický plán 2018-2022 „Futbal pre ľudí“ sme rozdelili na 5 kľúčových projektov (Grassroots, Mládež, Profesionál, Fanúšik a Odborník) a 3 podporné projekty (Štadióny a infraštruktúra, Rozvoj IT a Komercia).

V období platnosti nového strategického plánu 2018-2022 zdvojnásobíme počty postavených ihrísk a zrekonštruovaných štadiónov tak, aby sme sa stále častejšie stretávali v kultúrnom futbalovom prostredí. Chceme stabilizovať regionálnu hráčsku základňu, zamerať sa na získavanie nových fanúšikov a detí hrajúcich futbal. Stanovili sme si viaceré presne merateľné ciele, ktoré nájdete na konci nového Strategického plánu 2018-2022.

Schválením tohto dokumentu konferenciou SFZ taktiež rozširujeme strategické plánovanie zväzu. Štartujeme aktivity, ktoré budú na pravidelnej báze vyhodnocovať efektivitu kľúčových a podporných projektov a sledovať dosahovanie cieľov, ktoré sme si v strategickom pláne „Futbal pre ľudí“ stanovili.

Celý strategický plán rozvoja futbalu 2018-2022 „FUTBAL PRE ĽUDÍ“ 

Značky