logo
SFZ

SFZ – Trest za pokus o zmanipulovanie zápasu pre Andreja Labudu

Piatok, 19.8.2022 07:00 | Posledná aktualizácia 28.11.2022 12:28

BRATISLAVA (SFZ) – Dva roky bez futbalu natvrdo! To je verdikt senátu disciplinárnej komisie SFZ za narušenie regulárnosti súťaže pre Andreja Labudu.

Dvadsaťosemročného bývalého futbalistu viacerých klubov prichytili pri trestnej činnosti ako hráča Zvolena. „Pri vyšetrovaní iných prípadov sa nám podarilo získať informáciu o pokuse manipulovať zápas II. ligy Pohronie – Zvolen v sezóne 2016/17. V tom čase hráč Zvolena Labuda oslovil svojich spoluhráčov s ponukou na manipuláciu zápasu s využitím podania stávky na prehru Zvolena. Oslovení futbalisti túto možnosť odmietli, takže k manipulácii zápasu nakoniec nedošlo,“ vysvetlil stručne pozadie prípadu Jakub Čavoj, manažér integrity SFZ. Podľa vyjadrenia iniciátora manipulácie bola pre neho hlavnou motiváciou zlá finančná situácia v klube, keďže klub hráčom dlhoval niekoľko výplat. 

Šetrenie celého prípadu oddelením integrity SFZ potvrdilo, že pokus manipulovať s výsledkom zo strany Andreja Labudu sa týkal jediného zápasu Zvolena.

„Na základe vykonaného dokazovania mal senát za preukázané, že menovaný v sezóne 2016/2017 ako hráč Lokomotívy Zvolen proaktívne konal za účelom manipulácie stretnutia II. ligy. Následne oslovil svojich spoluhráčov, ktorí sa však na manipulácii zúčastniť odmietli, a preto k dokonaniu skutku nedošlo. Hráč sa teda v danom prípade dopustil nedovoleného konania, smerujúceho k ovplyvneniu uvedeného stretnutia v štádiu pokusu a taktiež neoznámenia skutočností o ponuke na ovplyvnenie stretnutia,“ poskytol právny pohľad podpredseda disciplinárky Peter Reisz.

Senát disciplinárnej komisie SFZ tak konal na základe podnetu oddelenia integrity. Prikročil k dokazovaniu nezákonného konania, zadovážil si písomné stanoviská previnilca i svedkov a previnilca si predvolal na zasadnutie, aby vykonal jeho výsluch.

Za uvedené previnenie je možné v zmysle disciplinárneho poriadku uložiť zákaz výkonu športu v rozsahu 1 až 10 rokov. Senát disciplinárnej komisie  SFZ rozhodol o vyššie spomínanom treste a zároveň uložil (bývalému) futbalistovi predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu a akejkoľvek funkcie, ktoré trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie. „Senát rozhodol o uložení sankcie zákazu výkonu športu vo výmere dva roky, pričom zohľadnil, že od spáchania skutku uplynulo päť rokov a v tomto období previnilec pôsobil aktívne ako hráč bez ďalšieho podozrenia. Zároveň v rámci disciplinárneho konania so senátom spolupracoval a ku skutku sa v plnom rozsahu priznal,“ zdôvodnil sankciu druhý muž disciplinárnej komisie.

„Aj tento prípad ukazuje, že by osoby, dopúšťajúce sa aktivít narušujúcich integritu súťaží, nemali pokojne spávať, pretože ich vyšetrovanie a trest môžu postihnúť aj po niekoľkých rokoch po spáchaní trestného činu,“ povedal Čavoj.

V súčasnosti sa konajú preventívne školenia z integrity vo všetkých kluboch ÚTM a akadémiách SFZ v kategóriách pätnásť až devätnásťročných. „Počas týchto školení sme od účastníkov obdržali niekoľko podnetov, rovnako aj cez aplikáciu Red button. Všetky momentálne prešetrujeme. Veríme, že aj na základe prednášky budú všetci hráči vedieť, čo robiť v podobných prípadoch a zachovajú sa správne,“ uzavrel pre túto chvíľu tému manažér integrity SFZ.

Peter Šurin

Značky