logo
SFZ

SLOVNAFT CUP - Dôležité informácie a pokyny pre fanúšikov na finále

 1. Futbalový zápas je označený organizátorom ako rizikový
 2. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je na zápase absolútny zákaz akéhokoľvek zahaľovania tváre, znemožňujúceho identifikáciu osôb, vnášanie alebo používanie pyrotechnických prostriedkov a vstupovanie na hraciu plochu počas celého podujatia je zákonom zakázané!!!
 3. Žiadame všetkých fanúšikov, aby nezabudli mať pri sebe doklad totožnosti, nakoľko všetky vstupenky sú vydané na meno a priezvisko a pred vstupom budú prebiehať viaceré kontroly, kde budú členovia usporiadateľskej služby kontrolovať údaje na vstupenky, či sedia s údajom na doklade totožnosti
 4. Predaj vstupeniek bude prebiehať v deň zápasu len online do 12:00 hod. a pokladne na štadióne budú zatvorené.
 5. Štadión je rozdelený na 4 časti - tribúny A, B, C, D. Tu si dovoľujeme požiadať divákov, aby vstupovali na plató štadióna cez určené schodiská podľa orientačného plánu, pred ktorými budú prebiehať už prvé kontroly vstupenky a dokladu totožnosti.
 6. Štadión bude otvorený pre divákov od 15.30 hod. (2 hodiny pred výkopom) a dovoľujeme si požiadať divákov, aby prišli na štadión 2 hodiny pred výkopom zápasu z dôvodu bezproblémového parkovania, presunu na štadión a plynulému vstupu do štadióna. Na štadióne bude prebiehať sprievodný program.
 7. Žiadame fanúšikov FC Spartak Trnava, aby pri presune vozidlami do Bratislavy výlučne využívali vyhradené parkovisko SLSP na Tomášikovej ul.(vjazd od parkoviska Fresh Market od Rožňavskej ul. alebo priamo z Tomášikovej ul.) a presúvali sa na zápas individuálne cez Vajnorskú ul. podľa zverejneného orientačného plánu štadióna a parkovania. Parkovisko bude vyhradené od 14:00 do ukončenia zápasu a bude ho zabezpečovať usporiadateľská služba. Vstup pre fanúšikov FC Spartak Trnava bude výlučne len od rohu Bajkalskej ul. a ul. Tegelhoffa smerom na turnikety D1,D2,D3.
 8. Žiadame všetkých fanúšikov, aby postupovali v blízkom okolí štadióna podľa pokynov členov usporiadateľskej služby, ktorá ich bude navigovať na jednotlivé vstupy do štadióna podľa zverejneného orientačného plánu štadióna.
NFS - zachytne parkoviska.pdf

Bezpečnostné informácie

 • Každý fanúšik sa bude musieť podrobiť bezpečnostnej kontrole pri vstupe na štadión na odhalenie vnášania zakázaných predmetov, ktoré sú znázornené pred každým vstupom na štadión a riadiť sa pokynmi usporiadateľskej služby.
 • Na štadión nebude umožnený vstup osobám zjavne pod vplyvom alkoholu, drog, iných omamných látok, ale aj osobám, u ktorých budú tieto látky odhalené v držbe pri bezpečnostnej prehliadke
 • Zahraničným rizikovým fanúšikom družieb oboch klubov nebude umožnený vstup na podujatie, nakoľko ich organizátor vyhodnocuje ako rizikových účastníkov podujatia
 • Upozorňujeme divákov na dodržiavanie organizačného a návštevného poriadku podujatia
 • Žiadame účastníkov podujatia, aby so sebou nenosili spreje ani parfumy, nevnášali na štadión akékoľvek nápoje, resp. tekutiny. Kontrole budú podrobené všetky súčasti choreografie fanúšikov, transparenty, banery a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Organizátor akceptuje len rozmery v zmysle bezpečnostných opatrení a to tyč kratšia ako 1 meter, šírka menšia ako 1 cm  z plastového materiálu. V prípade, že transparenty budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, ktoré by mohli byť príčinou narušenia priebehu podujatia, alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené. Všetky informácie sú uvedené v hore uvedenom organizačnom a návštevnom poriadku.
 • Sektory - jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, pod dohľadom usporiadateľskej služby, kde sa bude vykonávať kontrola vstupeniek do sektoru. Do jednotlivých sektorov sa dostanú len tí diváci, ktorí prejdú bezpečnostnými kontrolami a budú mať platnú vstupenku do určeného sektoru.  Vyzývame preto divákov, aby mali vstupenky pri sebe počas celého zápasu, hlavne pri opustení sektoru. Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nie je možné po vstupe na štadión zo štadiónu odísť a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa cez turniket nedostanete. Každý divák musí mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou preukázať, na výzvu usporiadateľskej služby.
 • Kamerový systém – štadión, ako aj jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým zabezpečovacím systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude usporiadateľskou službou v súčinnosti s Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený. V prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek. Vyzývame preto všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi príslušníkov SBS, členmi usporiadateľskej služby a príslušníkmi Policajného zboru. 
 • Zdravotnícka služba  - na štadióne budú pripravené vozidlá Záchrannej služby a zdravotníci, ktorí budú v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií divákov. Budú sa pohybovať po celom štadióne. V prípade poskytnutia prvej pomoci informujte najbližšieho usporiadateľa, prípadne inú kompetentnú osobu pre urýchlené zabezpečenie pomoci.
 • Bufety a občerstvenie – na štadióne budú v prevádzke bufety a občerstvovacie stánky. 
 • Počasie – v prípade daždivého počasia, si dovoľujeme požiadať divákov, aby mali k dispozícii pršiplášte, nakoľko vstup s dáždnikom na štadión je zakázaný z bezpečnostných dôvodov.

Značky