V Senci odštartovala Konferencia trénerov SFZ 2019

SENEC (SFZ) – Dušan Radolský, zástupca trénerov z radov výkonného výboru SFZ, otvoril dvojdňovú Konferenciu trénerov SFZ 2019. Zahraničným hosťom je riaditeľ vzdelávania trénerov Belgického futbalového zväzu Kris Van Der Haegen, súčasťou programu 1. dňa konferencie je aj vystúpenie reprezentačných trénerov Pavla Hapla a Ota Brunegrafa.  

V Senci odštartoval dvojdňový maratón prednášok a diskusií v rámci konferencie trénerov SFZ. Po úvodnom príhovore riaditeľa technického úseku SFZ Štefana Tarkoviča, sa prítomným prihovoril člen výkonného výboru SFZ Dušan Radolský.

"Mám trému, keď vidím takéto početné trénerské auditórium. Som rád, že ste prišli v takomto počte, že si budete môcť odovzdať skúsenosti a podeliť sa o názory. Prajem vám, aby ste sa vzdelávali a aby ste sa dopracovali k výsledkom, aké ste si vysnívali,“ privítal slovenskú trénerskú elitu Dušan Radolský.

Program prvého dňa otvoril riaditeľ vzdelávania trénerov Belgickej futbalovej asociácie Kris Van Der Haegen na tému „Interpretácia štatistických dát pre potreby praxe“. "Trénujeme na trávniku, nie v sále. Čokoľvek si povieme na tomto fóre, stráca zmysel, ak poznatky nedokážete preniesť na ihrisko. Realita leží na ihrisku,“ povedal v úvode šéf technického úseku belgickej federácie. "Zameriavame trénera vo vzdelávacom procese na jednotlivcov. Ak nemáte dobre fungujúcich jednotlivcov, nikdy nebudete mať ani tím. Recepty sú dobré na varenie, ale vo futbale neexistujú recpety. Je to o tom, ako naučíte hráča premýšľať hlavou. Na MS 2018 skončilo Belgicko tretie, verím, že na blížiacom sa Eure 2020 sa môžeme umiestniť ešte lepšie.“

Kris Van Der Haegen pôsobil na šampionáte v Rusku v úlohe pozorovateľa súperov Belgicka. "DNA belgickej futbalovej reprezentácie súvisí so zápasovým modelom, so zápasovým plánom. Plán treba prispôsobiť schopnostiam ľudského materiálu, s ktorým pracujete. Ak nemá tréner jasno ako chce hrať, ako môže mať jasno hráč? Dôležité je komunikovať jasne a zreteľne. A na to slúžia jasne zadefinované princípy taktiky. O tých sa nediskutuje. Pretože ak si niekto z hráčov bude vysvetľovať rozdielne taktiku, prejavia sa rozdiely aj v samotnej realizácii na ihrisku. Pýtate sa, čo kreativita a sloboda hráča? Áno, ale nie v oblasti taktiky,“ podčiarkol odborník z Belgicka.  

V ďalšom priebehu konferencie vyhodnotí trénerská dvojica Hapal – Brunegraf  kvalifikáciu o postup na ME 2020, hodnotenia prinesú aj tréneri reprezentačnej 21-ky Adrian Guľa a Marián Zimen, a tréneri 19-ky Albert Rusnák a Stanislav Macek. O nových trendoch v užívaní povolených podporných prostriedkov na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie regenerácie, o ich pozitívach aj negatívach, bude v závere prvého dňa konferencie hovoriť doktor Pavel Malovič.

Kris Van Der Haegen
Kris Van Der Haegen

PROGRAM 1. DŇA KONFERENCIE – 2.12.2019

 12:00 – 13:00 Úvodná prezencia účastníkov

13:15 – 13:30 Otvorenie konferencie Dušan Radolský

13:30 – 15:15 Interpretácia štatistických dát pre potreby praxe - Kris Van Der Haegen (riaditeľ vzdelávania trénerov belgickej FA)

15:45 – 16:30 SVK „A“ - vyhodnotenie kvalifikácie ME 2020 (Pavel Hapal – Oto Brunegraf)

16:45 – 17:15 SVK U21 – vyhodnotenie prípravy a QME 2021 (Adrian Guľa – Marián Zimen)

17:15 – 17:45 SVK 19 – vyhodnotenie prípravy a QME 2021 (Albert Rusnák – Stanislav Macek)

17:45 – 18:15 Panelová diskusia s reprezentačnými trénermi (Pavel Hapal, Adrian Guľa, Albert Rusnák)

18:30 – 19:00 Nové trendy v užívaní povolených podporných prostriedkov na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie regenerácie, ich pozitíva ajnegatíva (Pavel Malovič)

19:00 Informácie pre trénerov, ukončenie 1. dňa konferencie, záverečná prezencia účastníkov 

PROGRAM 2. DŇA KONFERENCIE – 3.12.2019

 11:00 – 12:00 Úvodná prezencia účastníkov  

12:15 – 12:30 Otvorenie 2. dňa konferencie Dušan Radolský  

12:30 – 14:30 Efekt relatívneho veku v ŠPM v Belgicku (Kris Van Der Haegen, riaditeľ vzdelávania trénerov belgickej FA)  

12:30 – 14:30 Mentálna príprava - zefektívnenie a skvalitnenie rozvoja hráča  (Pavol Čupa, Zuzana Pšenáková - SportMind )

15:30 – 16:15 Mládežnícky futbal v zahraničí a na Slovensku (aplikácia poznatkov zo zahraničných stáží) Samuel Slovák – Martin Hasprún
16:15 – 17:00 Panelová diskusia na tému mládežnícky reprezentačný futbal:  1. optimálne zaťažovanie hráčov, 2. výber a profil hráčov (vek/hráčska funkcia)
Štefan Tarkovič, Samuel Slovák, Branislav Fodrek, Marek Bažík, Martin Žamba  

17:30 – 18:00 Smerovanie ženského futbalu  (Peter Kopúň, Jozef Jelšic)

18:00 – 18:30 Projekt „Dajme spolu gól“  (Vladimír Lupták)

18:30        Informácie pre trénerov, ukončenie konferencie, záverečná prezencia účastníkov  

Značky