logo
SFZ

Licenčná komisia (LcK)

Zloženie komisie

Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Vladimír BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Miloslav RICHNÁK (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Štatút licenčnej komisie

Plán práce a termíny zasadnutí komisie v II. polroku 2017

KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM

Smernica klubového licenčného systému, vydanie 2015 - novelizácia

SVK_2015 National CLR_Limited Review.pdf

LICENČNÉ KONANIE - informácie a tlačivá