logo
SFZ

Pripomienkovať návrh Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov možno do 16.3.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

Dovoľujeme si Vás informovať, že FIFA prijala Pravidlá o činnosti sprostredkovateľov, ktoré od 1.4.2015 nahradia v súčasnosti existujúce predpisy týkajúce sa licencovaných agentov hráčov.

Na základe vyššie uvedeného bol pracovnou skupinou SFZ pripravený návrh Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (ďalej len "smernica"). Futbalová a odborná verejnosť má v zmysle Legislatívneho poriadku SFZ možnosť pripomienkovať predkladaný návrh smernice do 15 pracovných dní, t. j. do 16.3.2015.

Pripomienky je možné zasielať elektronicky na emailovú adresu novelizacianoriem@futbalsfz.sk.

Text návrhu smernice zverejnenej na pripomienkovanie nájdete tu.

Anglické znenie Pravidiel FIFA o činnosti sprostredkovateľov nájdete tu.

Značky