logo
SFZ

SFZ upozorňuje na opätovnú aktivitu falošného sprostredkovateľa, pozor na neho!

Pondelok, 2.11.2020 07:00 | Posledná aktualizácia 18.12.2020 10:39

BRATISLAVA (SFZ) – Falošný sprostredkovateľ Martin Koiš, ktorý vystupuje aj pod menom Martin Kocis či Martin Kovalski, vo svojom podvodnom konaní pokračuje napriek tomu, že vlani po ráznom vstupe oddelenia integrity SFZ a konaní polície sa načas stiahol z futbalového prostredia.

Evidentne však tak urobil len naoko. Od januára 2020 sa opäť objavili prípady, v ktorých uplatnil svoju metódu balamutenia predovšetkým mladých hráčov. Bola založená na prísľube testu talentovaného futbalistu v zahraničnom klube (najčastejšie Talianskom, ale už prezentuje aj možnosť skúšky v Portugalsku) a po dohode nasledovala požiadavka vyplatenia zálohy, najčastejšie vo výške 1000 eur. Keď sa mala skúška uskutočniť, vycúval, prestal sa ozývať, rušil akýkoľvek kontakt.
Na oddelenie integrity Slovenského futbalového zväzu prišiel podnet od celosvetovej organizácie futbalistov FIFPro, ktorú kontaktovali samotní hráči, prípadne ich rodičia
FIFPro poskytla funkcionárom SFZ relevantný doklad – je uložený v spise – v ktorom sa doslova uvádza:

“Hráča z Litvy oslovila osoba, ktorá si hovorí Martin Kocis, a ponúkla test v Lisabone, bez udania konkrétneho klubu. Dotyčný požadoval 1000 eur s tým, že dotknutý klub vráti uvedenú čiastku pri podpise zmluvy.
V roku 2019 sa táto osoba prezentovala pod menom Martin Koiš a používa aj meno Martin Kovalski. Vzor zmluvy je stále rovnaký.“

Vyhľadávanie mladých hráčov  robí tento falošný sprostredkovateľ prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde používa účet Martin___gt.

“Slovenský futbalový zväz postupuje v rámci svojich právomocí. Ich súčasťou je aj výzva pre našich futbalistov, aby pri prestupových aktivitách spolupracovali výhradne so sprostredkovateľmi s licenciou, ktorých zozname je na webstránke https://www.futbalsfz.sk/legislativa-sprostredkovatelia. Po publikovaní prvého článku o jeho osobe sme obdržali množstvo nových podnetov, súvisiacich s negatívnou skúsenosťou s danou osobou, pričom okolnosti prípadu boli totožné.
Keďže sa to netýka člena SFZ a preto nemôže reagovať naša disciplinárna komisia, kontaktovali sme UEFA FIFA a informovali sme o podvodnom konaní menovaného políciu.
Obraciame sa na širokú futbalovú verejnosť s apelom, že ak ktokoľvek má akúkoľvek informáciu o podvodnom konaní spomenutej osoby či vedomosť o nejakej inej nelegálnej činnosti kohokoľvek, aby nás informoval na mailovú adresu integrita@futbalsfz.sk, prípadne na telefónne číslo oddelenia integrity SFZ, je to možné aj anonymne,“
povedal manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.

Len pripomíname, že pôsobenie spomínaného falošného sprostredkovateľa nie je obmedzené na územie Slovenska, jeho aktivity boli zachytené v Česku, Fínsku či pobaltských republikách. Z minuloročných prípadov upozorňujeme aj na skutočnosť, ktorou ho opísal jeden z rodičov pri podvodnom konaní vo Fínsku: “Bol veľmi zdvorilý, spomenul, že má hráčsku minulosť, mal absolútne profesionálny prístup, presne pomenovával veci tak, ako sme ich chceli či mali počuť. Keď som následne hľadal na internete o ňom nejaké referencie, nič zlé som neobjavil.”

Ľudia zo SFZ kontaktovali aj dotknutého podvodného sprostredovateľa, aby vysvetlil prípadne uviedol na pravú mieru fakty okolosvojej aktivity a tak ozrejmil svoju činnosť. Bez náležitej odozvy.
“Chceme varovať pred podvodným konaním ľudí, nevlastniacich licenciu sprostredkovateľa. Všetky informácie a podnety, ktoré sa k nám dostanú sú preštrené a pri každom činiteľovi, aktívnom v prosepch odhalenia nekalých praktík, je zachovaná aboslútna diskrétnosť,“ zopakoval Čavoj výzvu na spoluprácu v záujme transparentnosti, čistoty a fair-play konania (nielen) v slovenskom futbale v tejto oblasti.

Ešte raz: pozor na falošného sprostredkovateľa!

Pozn. Po zverejnení tohto článku bol SFZ upozornený, že dotyčný falošný sprostredkovateľ si zmenil na instagrame svoj nick, novo sa prezentuje ako martin_019. Varovanie pozor na jeho tak enaberá na ešte väčšej intenzite!

Peter Šurin

Značky