SFZ/TRÉNERI - Na kurz UEFA PRO nastupuje prvá žena! | Slovenský futbalový zväz

SFZ/TRÉNERI - Na kurz UEFA PRO nastupuje prvá žena!

Natália Látal Mackovičová je prvou ženou prijatou na štúdium najvyššej trénerskej odbornosti.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Sme na prahu nového študijného cyklu pre poslucháčov trénerského kurzu na UEFA PRO licenciu.

Školenie trvá dva roky a je rozdelené na štyri polročné cykly. Po štyroch rezidenčných blokoch nasleduje ročná prax pod dohľadom mentora, práca v mikroskupinách a osem  praktických blokov v kluboch. Táto časť dáva priestor na individualizáciu rozvoja frekventantov. Posledný polrok sú znova naplánované štyri rezidenčné bloky. Súčasťou školenia sú dva bloky, zamerané na vrcholné podujatia vo futbale, návštevy profesionálnych klubov na Slovensku aj v zahraničí a stáž v sídle UEFA. Skupina, ktorá sa do štúdia pustí ešte vo februári, má desať členov, rovnako tak druhá, ktorá začne o rok. “Na základe analýzu posledných troch kurzov tejto úrovne licencie, keď sa počet prijatých študentov pohyboval od desať cez dvanásť až po dvadsať štyri, sme po konzultácii s príslušným oddelením UEFA zvolili štúdium v takomto modeli,“ vyjadril sa Zsolt Pakusza, manažér vzdelávania trénerov SFZ. Zásadným krédom (nielen) UEFA, že na prvom mieste je v štúdiu kvalita, nie kvantita.
V praxi to znamená, že prví uchádzači, ktorí prešli sitom prijímacích pohovorov, začnú s úvodným blokom do konca tohto mesiaca. “ V kurzoch UEFA PRO licencie je trendom výrazná individualizácia. Tá si vyžaduje inú organizáciu školenia. Podobný model funguje zatiaľ len vo Švédsku, ten náš sme prispôsobili našim možnostiam a kapacitám.“
Vzhľadom na dianie vo futbalovom prostredí na trhu práce je pri ročnej frekvencii kurzov možné flexibilnejšie reagovať na aktuálne požiadavky klubov, ale aj absolventov trénerských študijných programov. “Ešte jeden moment stojí za pozornosť: znižuje sa vek frekventantov,“ upozornil Pakusza.  Má to logické vysvetlenie, kým v úvodných etapách absolvovali kurz skúsení matadori – v prvom kurze napr. Adamec, Bubenko, Jurekmik, Lešický, Pecze, Radolský, Weiss – postupne sa na scénu dostávajú mladší tréneri.
Na zozname prijatých študentov do skupiny február 2020 – jar 2021 sú zaujímavé mená, vrátane prvej ženy na školení UEFA PRO licencie. A akýmsi spájacím mostom medzi touto skupinou a druhou, ktorá bola zostavená z ďalších desiatich uchádzačov, sú súrodenci Jarolímovci, synovia českého trénera Karla Jarolíma.

ZOZNAM ŠTUDENTOV KURZU UEFA PRO LICENCIE – 1. SKUPINA 2020/21

(začiatok školenia február 2020)

MICHAL HANEK
DAVID JAROLÍM
MICHAL HORNÝ
MARTIN ŽAMBA
PAVOL STAŇO
MICHAL GAŠPARÍK
NATÁLIA LÁTAL MACKOVIČOVÁ
PETER LÉRANT
ĽUBOŠ BENKOVSKÝ
PETER JAKUŠ

ZOZNAM ŠTUDENTOV KURZU UEFA PRO LICENCIE – 2. SKUPINA 2021/22

(začiatok školenia február 2021)

JURAJ ANČIC
MICHAL ŠVIHORÍK
MIROSLAV SOVIČ
PETER STRUHÁR
MAROŠ ŠARMÍR
ONDREJ DESIATNIK
RÓBERT LUKÁČ
LUKÁŠ JAROLÍM
PETER VENGLARČÍK
LUKÁŠ KAPLAN
Značky