logo
SFZ

Vyhodnotenie dotazníka „match-fixing“ (školenie klubov Fortuna ligy)

Streda, 27.7.2016 00:00 | Posledná aktualizácia 8.8.2016 09:40

BRATISLAVA (SFZ) Prinášame výsledky anonymného dotazníka uskutočneného medzi hráčmi a realizačnými tímami mužstiev Fortuna ligy

V rámci projektu preventívnych školení k integrite futbalu pre všetky kluby Fortuna ligy boli hráči A tímov a staršieho dorastu oboznámení s rizikami, spojenými s ovplyvňovaním športových súťaží, tzv. match-fixingom.

„Match fixing“ znamená v preklade nečestné ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov/súťaží. Jedná sa o snahu jednej či viacerých osôb ovplyvniť výsledok zápasu/súťaže resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas zápasu/súťaže prostredníctvom vedomého konania alebo úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému resp. neštandardnému priebehu športového zápasu/súťaže.

Projekt bol organizovaný Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a Úniou ligových klubov (ÚLK) v spolupráci so spoločnosťou IndexxData Sport Security Consulting. Školenia mali preventívny charakter a slúžili na ochranu hráčov a klubov pred týmto v poslednej dobe rýchlo rastúcim negatívnym fenoménom v športe.

Na školení boli hráči a členovia realizačných tímov zasvätení napríklad do toho, čo všetko spadá pod match-fixing, ako sa správať a ktorý miestam sa vyhnúť, aby minimalizovali hrozbu, že budú oslovení. Rovnako im boli prezentované metódy osôb, ktoré sa snažia manipulovať futbalové zápasy, ako reagovať na ich ponuku a kde je potrebné ju nahlásiť. Na príkladoch zo zahraničia a zo Slovenska im boli ukázané negatívne následky účasti na match-fixingu. Na záver boli oboznámení s legislatívou SR a predpismi SFZ v tejto oblasti.

Súčasťou školení bol aj prieskum formou dotazníka o skúsenostiach a názoroch na match-fixing (manipuláciu športových zápasov) hráčov A tímov a tímov do 19 rokov vo všetkých 12 kluboch Fortuna ligy. Dotazník vyplnilo aj niekoľko členov realizačných tímov.

Anonymný dotazník obsahoval 15 otázok s možnosťou odpovede áno alebo nie.

Prieskumu sa zúčastnilo 252 hráčov A tímu a 241 hráčov do 19 rokov.


 

Hráčov sme sa pýtali na nasledovné otázky:

Mali ste niekedy v kariére dlhy/iné finančné ťažkosti?

Dlžil Vám klub v minulosti peniaze dlhšie ako tri mesiace?

Požičali ste si niekedy peniaze od spoluhráča/inej osoby vo vlastnom klube/inom klube na Slovensku?

Tipujete športové zápasy?

Viete o hráčoch, alebo iných osobách vo Vašom klube, ktoré tipujú zápasy vlastného klubu?

Viete o hráčoch, alebo iných osobách vo futbale na Slovensku, ktoré tipujú zápasy vlastného klubu?

Viete o hráčoch, alebo iných osobách vo Vašom klube, ktoré majú problém s hazardom/iné problémy?

Boli ste niekedy účastníkom zmanipulovaného zápasu, alebo iného podvodu v zápase?

Boli ste niekedy účastníkom zápasu, v ktorom podvádzalo Vaše mužstvo?

Boli ste niekedy účastníkom zmanipulovaného zápasu, alebo iného podvodu v zápase od sezóny 2014/2015?

Zažili ste manipulácie počas svojho kontraktu v zahraničí?

Boli ste niekedy kontaktovaní osobou, ktorá Vás nahovárala na match-fixing/iný podvod vo futbale?

Vyhrážal sa Vám niekto, kto Vás žiadal o manipuláciu zápasu/iný podvod vo futbale?

Boli ste niekedy obeťou fyzického násilia kvôli odmietnutiu manipulovať zápasy/iný podvod?

Nahlásili by ste, ak by Vás niekto kontaktoval s ponukou na match-fixing/iný podvod?


 

Po spracovaní výsledkov sme dospeli k týmto zaujímavým zisteniam :

15,1% hráčov A tímov (ďalej A) priznalo, že malo počas kariéry finančné problémy

31,3% hráčom A a 9,5% hráčom do 19 rokov (ďalej U19) dlžil niektorý z klubov, v ktorom počas kariéry pôsobili, peniaze dlhšie ako 3 mesiace

20,2% hráčov A a 32,2% hráčov U19 si počas kariéry bolo nútených požičať peniaze od inej osoby v rámci klubu

50% hráčov A a 68,8% hráčov U19 uviedlo, že pravidelne tipujú športové zápasy, čo však neznamená že tipujú na futbal, resp. slovenský futbal, pričom dokonca len 7 hráčov U19 uviedlo, že nikdy v živote netipovalo

14,1% hráčov A a 30,5% hráčov U19 vie o hráčoch, alebo iných osobách vo futbale na Slovensku, ktoré tipujú zápasy vlastného klubu

13,2% hráčov A a 13,5% hráčov U19 podľa ich názoru bolo niekedy účastníkom zmanipulovaného zápasu, alebo iného podvodu v zápase, pričom niektorí dokonca aj v jednej z ostatných dvoch sezón

7,3% hráčov A a 10,8% hráčov U19 si myslí, že boli niekedy účastníkom zápasu, v ktorom podvádzalo ich mužstvo

6,2% hráčov A a 2,7% hráčov U19, ktorí pôsobili v zahraničí uviedli, že zažili manipuláciu počas svojho kontraktu v zahraničí

„len“ 5,7% hráčov A a 4,2% hráčov U19 uviedlo, že boli niekedy kontaktovaní osobou, ktorá ich nahovárala na match-fixing/iný podvod vo futbale, pričom 1 hráč uviedol, že sa mu vyhrážal niekto, kto ho žiadal o manipuláciu zápasu/iného podvodu vo futbale a bol obeťou fyzického násilia kvôli odmietnutiu manipulovať zápasy/iného podvodu

dokonca až 78% hráčov A a 78,4% hráčov U19 by nahlásilo, ak by ich niekto kontaktoval s ponukou na match-fixing/iný podvod

 

Zhrnutie

Z uvedených zistení je alarmujúce, že až tretine hráčov A tímov dlžil niektorý z klubov, v ktorom počas kariéry pôsobili, peniaze viac ako 3 mesiace. Pravdepodobne aj to malo vplyv na pomerne vysoký počet hráčov, ktorí si museli v rámci klubu požičať peniaze, ako aj na ich finančné problémy počas kariéry. Výsledky rovnako ukázali, že hráči majú v obľube tipovanie na športové zápasy, na čom nie je nič zlé, pokiaľ netipujú na zápasy na ktoré to majú zakázané. Znepokojujúce je, že viacero hráčov vie o osobách, ktoré tipujú na vlastné zápasy a to najmä v dorasteneckej lige. Približne 13% hráčov si myslí, že boli účastníkom zmanipulovaných zápasov, niektorí aj počas pôsobenia v zahraničí. Pomerne malá časť hráčov uviedla, že bola oslovená na manipuláciu, avšak viac ako 3/4 hráčov uviedlo, že by nahlásilo ak by ich niekto kontaktoval s ponukou na match-fixing. Toto je značne v kontraste s realitou, pretože sa stretávame s veľmi nízkym počtom skutočne nahlásených prípadov, a to aj vzhľadom k tomu koľko hráčov uviedlo, že si myslí, že nastúpilo v zmanipulovanom zápase.

V prípade záujmu môže ktokoľvek anonymne podať informáciu, podnet či položiť otázku, súvisiacu s problematikou ovplyvňovania futbalových zápasov na emailovej adrese integrita@futbalsfz.sk.

 


 

Značky