logo
SFZ

Oficiálne stanovisko SFZ k prvým sankciám DK SFZ pre hráčov podozrivých z manipulácie stretnutí najvyšších slovenských súťaží

Piatok, 28.9.2018 11:50 | Posledná aktualizácia 28.9.2018 11:53

BRATISLAVA (SFZ) - Od konca júna 2018 prebiehalo disciplinárne konanie v súvislosti s podozrením z narušenia integrity futbalových súťaží na Slovensku. Počas trvania disciplinárneho konania dostali všetci podozriví a svedkovia možnosť predstúpiť pred Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže a podať vysvetlenie v predmetnej veci.

BRATISLAVA (SFZ) - Od konca júna 2018 prebiehalo disciplinárne konanie v súvislosti s podozrením  z narušenia integrity futbalových súťaží na Slovensku. Počas trvania disciplinárneho konania dostali všetci podozriví a svedkovia možnosť predstúpiť pred Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže a podať vysvetlenie v predmetnej veci.


Ako SFZ uviedol už v predošlých stanoviskách, v uvedených stretnutiach išlo najmä o manipuláciu za účelom výhry v stávkovaní uskutočnenú prostredníctvom organizovanej skupiny z Ukrajiny. Vo väčšine prípadov manipulácie použili “ukrajinskí manipulátori” jedného z hráčov ako prostredníka, preto niektorí hráči netušili, že sú oslovení prostredníctvom ukrajinských manipulátorov.

Z dôvodu mimoriadnej závažnosti prípadu manipulácie futbalových stretnutí na Slovensku  sa z iniciatívy SFZ uskutočnilo aj stretnutie zástupcov UEFA a vyšetrovateľov Národnej protikorupčnej jednotky - expozitúra východ pracujúcich na tomto prípade, na ktorom bola zo strany UEFA prisľúbená plná súčinnosť a podpora pri vyšetrovaní SFZ i orgánom činným v trestnom konaní.

Po vyhodnotení všetkých dôkazov, výpovedí, a podnetov z monitorovacieho systému UEFA Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže rozhodol a uložil prvé disciplinárne sankcie nasledujúcim hráčom : Róbert Gešnábel, Michal Pintér, Vladimír Andraščík, Vladimír Staš, Peter Kosa

Disciplinárne previnenia a výšky trestov sú zverejnené na webovej stránke SFZ v Úradnej správe č. 13

V prípade disciplinárneho konania voči hráčovi Lukášovi Mravcovi sa dôvodné podozrenie nepreukázalo, a preto Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže voči menovanému konanie zastavil. 

Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže začal disciplinárne konanie a predbežným ochranným opatrením pozastavil výkon športu hráčovi FC Vion Zlaté Moravce - Vráble Petrovi Orávikovi.

O výsledku disciplinárneho konania voči ostatným osobám s aktuálne pozastaveným výkonom činnosti rozhodne Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže v najbližšom období.

Vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní v súčinnosti so SFZ súvisiace s ovplyvňovaním výsledkov stretnutí v najvyšších súťažiach naďalej prebieha, preto je pravdepodobné, že menoslov obvinených osôb a zmanipulovaných zápasov sa môže rozšíriť. O prípadnom začatí disciplinárneho konania budeme verejnosť včas informovať.

V súvislosti s informáciami o podozreniach z manipulácie zápasov nás môžete kedykoľvek kontaktovať aj anonymne na adrese integrita@futbalsfz.sk

Podozrenia z manipulácie futbalových stretnutí poškodzujú imidž a dôveryhodnosť slovenského futbalu, preto aj do budúcnosti budeme razantne postupovať voči takémuto konaniu a takisto pokračovať v preventívnych opatreniach.

Objasňovanie jednotlivých prípadov je mimoriadne náročné, zároveň bolo momentálne riešené veľké množstvo podozrivých a z toho dôvodu by sme chceli aj touto cestou poďakovať členom Senátu DK SFZ pre ochranu integrity súťaže za ich profesionálny prístup a čas, ktorý venovali a venujú riešeniu týchto prípadov.

Zápasy riešené v súvislosti s narušením integrity súťaže :

1. MŠK Rimavská Sobota – OFK Teplička nad Váhom 3:2 sezóna 2015/2016  21.5.2016

2. FK Poprad – MŠK Rimavská Sobota 4:0 sezóna 2015/2016 hraným 5.6.2016

3. Partizán Bardejov – FK Poprad 0:0 sezóna 2016/2017 hraným 26.3.2017

4. Partizán Bardejov – MFK Skalica 1:2, sezóna 2016/2017 hraným 24.5.2017

5. Partizán Bardejov – FC Nitra 0:1 - sezóna 2016/2017 hraným 31.5.2017

6. FC ViON Zlaté Moravce - Vráble – AS Trenčín  0:2, sezóna 2016/2017 hraným 1.4.2017

7. ŽP Šport Podbrezová - FC Vion Zlaté Moravce – 2:02017/2018 hraný 26. 4. 2017

8. MŠK Žilina – FC ViON Zlaté Moravce – Vráble 2:0 sezóna 2017/2018 hraným 28.10 2017

9. FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Vion Zlaté Moravce 3:32017/2018 hraný 9.12.2017

Značky