logo
SFZ

SFZ – Do projektu Eurá z Eura podalo prihlášku 557 žiadateľov

Aj štadión vo Vranove nad Topľou prešiel rekonštrukciou vďaka obdobnému projektu na zlepšenie úrovne športovej infraštruktúry amatérskeho futbalu.
autor: SFZ, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – V pondelok (10. januára 2022) uplynul termín na podávanie žiadostí do nového projektu Slovenského futbalového zväzu Eurá z Eura, ktorý je zameraný na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry. Prihlásilo sa doň 557 subjektov. Teraz nasleduje spracovanie žiadostí a ich kontrola, v rámci ktorej môžu byť niektorí žiadatelia vyzvaní na doplnenie predložených žiadostí, prípadne objasnenie nezrovnalostí. Tento proces by mal byť ukončený v polovici februára. To, či bude konkrétny projekt vyhodnotený ako úspešný, sa žiadatelia dozvedia po marcovom zasadnutí Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu.

Tak ako povedal prezident SFZ Ján Kováčik, financie vo výške 9 miliónov eur, ktoré získal zväz za postup mužskej futbalovej reprezentácie na EURO 2020, boli rozdelené na tri časti. „Tretina je pre hráčov a realizačný tím, druhá na náklady spojené s finálovým turnajom Eura, tretiu chceme investovať do rozvoja slovenského futbalu,“ priblížil šéf SFZ po postupe na šampionát. A práve z tretej tretiny odmeny je financovaný nový projekt SFZ EURÁ z EURA, do ktorého sa prihlásilo spomínaných 557 klubov – 45 z Bratislavského futbalového zväzu, 207 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 138 zo Stredoslovenského futbalového zväzu a 167 z Východoslovenského futbalového zväzu.

„V najbližších týždňoch žiadosti spracujeme, vyhodnotíme, v prípade potreby žiadateľov vyzveme na doplnenie dokumentácie. Koncom februára zasadne pracovná komisia a novozvolenému Výkonnému výboru SFZ predloží na zasadnutie, ktoré by malo byť na programe približne v polovici marca, návrh na schválenie rozdelenia príspevkov. Po schválení bude následne zverejnený menoslov úspešných žiadateľov,“ ozrejmil projektový manažér SFZ Martin Ivanko

O tom, či žiadateľ obdrží finančný príspevok na svoj projekt rozhodnú najmä tieto kritériá:
- využitie infraštruktúry do budúcnosti pre potreby mládežníckych družstiev
- celkový počet mládežníckych družstiev prihlásených v súťažiach 
- kvalita a pridaná hodnota predloženého projektu
- účelnosť využitia finančných prostriedkov
- možnosť využitia infraštruktúry v budúcnosti pre potreby SFZ, regionálnych a oblastných zväzov 
- predchádzajúce čerpanie prostriedkov v rámci infraštruktúrnych projektov SFZ.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať napríklad amatérske futbalové kluby, obce, ale aj iné subjekty, ktoré majú futbalovú infraštruktúru vo vlastníctve, nájme, alebo majú iné právo jej užívania. Do projektu sa nemohli zapojiť profesionálne futbalové kluby z Fortuna ligy a II. futbalovej ligy mužov.

Značky