logo
SFZ

SFZ zverejní menoslov úspešných uchádzačov v projekte EURÁ z EURA 5. apríla

Z odbodbného projektu si futbalový klub v Sobranciach zrekonštruoval tribúnu.
Z odbodbného projektu si futbalový klub v Sobranciach zrekonštruoval tribúnu.

BRATISLAVA (SFZ) – Zoznam úspešných uchádzačov o podporu v novom projekte EURÁ z EURA, ktorý je zameraný na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry, zverejní Slovenský futbalový zväz 5. apríla 2022 po zasadnutí výkonného výboru. Pôvodne sa malo rozhodnúť na marcovom zasadnutí exekutívy zväzu.

Z dôvodu vysokého počtu žiadostí o finančný príspevok, ktorých je spolu 557 a finančného objemu žiadostí, ktorý prevyšuje 14 miliónov eur a na prerozdelenie v projekte je alokovaných 2,55 milióna eur, Slovenský futbalový zväz posúva rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov a zverejnenie výsledkov na najbližšie zasadnutie výkonného výboru SFZ. To je na programe 5. apríla 2022 a následne na oficiálnom webovom sídle SFZ zverejníme zoznam úspešných uchádzačov.

Posunutie termínu zverejnenia prerozdelenia finančných príspevkov umožní uskutočnenie viacerých kôl zasadnutia expertnej komisie, ktorá na základe vopred stanovených kritérií navrhne výkonnému výboru rozdelenie príspevku podľa jednotlivých regiónov.

Pre odklad zverejnenia úspešných uchádzačov o podporu v projekte Eurá z EURA bude taktiež umožnené čerpať príspevok na realizáciu jednotlivých projektov do 30.4.2023 (pôvodne 31.12.2022).

Financie na projekt smerovali, tak ako to prezentoval prezident SFZ Ján Kováčik z 9-miliónovej odmeny za postup slovenskej reprezentácie na EURO 2020. Tá bola rozdelená na tri časti. „Tretina je pre hráčov a realizačný tím, druhá na náklady spojené s finálovým turnajom Eura, tretiu chceme investovať do rozvoja slovenského futbalu,“ priblížil šéf SFZ po postupe na šampionát.

Značky