logo
SFZ

Rozhodcovia a delegáti na školeniach o Etickom kódexe SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Zástupcovia Slovenského futbalového zväzu organizujú školenia v rámci regiónov v súvislosti s realizáciou projektu UEFA HatTrick Good Governance. Semináre sa týkajú Etického kódexu SFZ, prijatého v roku 2019, a doposiaľ sa na nich zúčastnilo už približne 500 rozhodcov a delegátov z 3., 4. a 5. líg.

Počas školení sa vysvetľujú jednotlivé časti etického kódexu, väčšia časť prednášky sa týka prevencie možného narušenia integrity futbalu – manipulácie zápasov.

„Sme veľmi radi, že nám zlepšená pademická situácia umožnila pripraviť školenia pre také množstvo účastníkov vo všetkých regiónoch. Pre nás je veľmi dôležité robiť preventívne školenia z integrity pre všetkých našich členov aj mimo profesionálnych súťaží, pretože táto téma je, bohužiaľ, aktuálna i v amatérskom futbale. Predstavili sme a vysvetlili obsah nášho nového etického kódexu, ktorý zohľadňuje aktuálne potreby a vychádza z predpisov UEFA a FIFA v tejto oblasti. Veľmi pozitívne vnímame spätnú väzbu na prezentácie a možnosť diskusie a vysvetlenia prípadných nejasnosti účastníkom,“ ozrejmil pre futbalsfz.sk manažér integrity futbalu Slovenského futbalového zväzu Jakub Čavoj.

V rámci projektu Good Governance sú v pláne aj školenia pre funkcionárov klubov z 3., 4. a 5. líg v regiónoch aj seminár pre rozhodcov I. a II. ligy. „Aktuálne sa usporadúvajú školenia, zamerané na prevenciu proti manipulácii súťaží v tímoch všetkých účastníkov I. ligy žien a ich mládežníckych kategórií. V ženskom futbale sa konajú prvýkrát. V najbližších mesiacoch plánujeme školenia pre mládežnícke družstvá, pôsobiace v I. lige, a v nich pre všetky kategórie od U15 do U19. Na začiatku aktuálnej sezóny absolvovali tieto školenia všetky kluby I. a II. ligy mužov,“ povedal Čavoj, s ktorým sa na príprave a realizácii školení podieľal aj Martin Ivanko z oddelenia strategických projektov SFZ.

SFZ už v minulosti popri spolupráci na odhaľovaní prípadov manipulácie stretnutí, podnikol i viaceré kroky v boji proti ovplyvňovaniu športových podujatí (match-fixing). Zväz okrem pravidelných školení pre mládež, profesionálov, rozhodcov a funkcionárov klubov sa venoval danej problematike napríklad aj prostredníctvom kampane Fortuna liga hrá fér; podpísaním dohody o výmene informácií s orgánom, zodpovedným za reguláciu hazardu na Malte, a medzinárodnými firmami, zaoberajúcimi sa monitoringom stávkových trhov; spoločným vyhlásením proti manipulácii športových súťaží v rámci projektu IntegriSport Erazmus+ či spustením aplikácie Red Button, ktorá slúži na nahlasovanie korupcie. „Prevencia je pre nás veľmi dôležitý nástroj v boji proti tomuto negatívnemu javu v športe a práve preto jej popri vyšetrovaniu prípadov venujeme veľa pozornosti,“ dodal na záver Čavoj.

Značky