logo
SFZ

SFZ/UčPS – Úvodný deň konferencie Šport a právo 2022 s množstvom prednášok, nových podnetov i diskusií

Štvrtok, 13.10.2022 16:50 | Posledná aktualizácia 13.10.2022 19:37
V úvodný deň diskutovali na pódiu aj Ladislav Križan (s mikrofónom) a vedľa neho Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ, Ján Kováčik – prezident SFZ a Gábor Asványi – výkonný riaditeľ SOŠV.
V úvodný deň diskutovali na pódiu aj Ladislav Križan (s mikrofónom) a vedľa neho Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ, Ján Kováčik – prezident SFZ a Gábor Asványi – výkonný riaditeľ SOŠV.
autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

POPRAD (SFZ) – „Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich,“ výrok rakúskeho psychiatra a psychológa Alfreda Adlera bol mottom konferencie Šport a právo 2022 v Poprade. Počas dnešného (štvrtok) úvodného dňa si mohla športová obec vypočuť množstvo zaujímavých príspevkov a panelových diskusií. Hlavným organizátorom jubilejného 10. ročníka je prvýkrát Slovenský futbalový zväz (SFZ) a odborným garantom Učená právnická spoločnosť (UčPS).

Prítomným v konferenčnej miestnosti, ale aj tým, ktorí konferenciu pozerali prostredníctvom streamu, sa na úvod ako prvý prihovoril Peter Sepeši, zakladajúci člen UčPS. „Veľmi si vážime, že sme sa tu mohli v tejto náročnej dobe stretnúť. Šport je sociálna aktivita, ktorá vždy prežije, len mu musíme vytvoriť vhodné podmienky. Šport nám dáva veľké emócie,“ povedal vo svojom príhovore a po ňom privítal prítomných prezident SFZ Ján Kováčik„Dovoľte mi, začať výrokom držiteľa Nobelovej ceny Georgea Bernarda Shawa: ,Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.‘ A to je nesmierne dôležité. Teší ma, že je tu delegácia Slovenského olympijského a športového výboru a v takom silnom zložení sme sa tu ešte nestretli.“

Na záver príhovorov sa k rečníckemu pultu postavil prezident SOŠV Anton Siekel„Ďakujem za pozvanie. Som šťastný, že žijeme v krajine, kde sa môže diskutovať a iný názor nie je prekážka. Komunikácia a dialóg je najdôležitejšia cesta. Ukážme, že je to cesta, ktorou sa má šport uberať.“

Po úvodných príhovoroch si poslucháči vypočuli prvý blok Šport v EÚ a na Slovensku. 

Na túto tému debatovali Ladislav Križan – predseda správnej rady FNPŠ; stály člen UčPS, Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ, Ján Kováčik – prezident SFZ a Gábor Asványi – výkonný riaditeľ SOŠV. Jedna z myšlienok sa týkala autonómie v športe. „Autonómia, tak ako sloboda, nemôže byť bezbrehá,“ vyhlásil prvý muž slovenského futbalu Ján Kováčik. 

Počas debaty sa vyjadril aj k otázke, čo by mala športová obec urobiť, aby bol šport pre vládu lepším partnerom. „Táto otázka vôbec nie je jednoduchá. Bolo by fajn, keby sme mali ministerstvo, ale minister by musel byť persóna, ktorá bude vo vláde rešpektovaná, ktorá si dokáže vydupať postavenie, rozpočet a všetko spojené s tým, aby ministerstvo malo zmysel. Ak by vzniklo ministerstvo len pre ministerstvo a bolo by to také chúďatko, ako v súčasnosti ministerstvo kultúry, to nemá zmysel.“

Rečníci sa pristavili aj pri projekte futbalovej Superligy. „Tento americký princíp sa nedá preniesť do európskeho šport. Od začiatku bol odsúdený na neúspech. Navyše jeho projektanti podcenili aj fanúšikov,“ konštatoval Peter Dedík a doplnil ho Ján Kováčik: „Tí, čo pripravovali tento projekt, podcenili všetko – prípravu, fanúšikov aj európske športové špecifiká.“

„Petržalka sa dostala do Ligy majstrov a vyhrala v Porte. Projekt Superligy by takéto príbehy zobral,“ dodal Ladislav Križan.

Peter Dedík v rámci tejto témy predstavil aj Koncepciu športu 2022 – 2026. Jedným zo základných východísk je, že musíme investovať do športovej infraštruktúry a ľudských zdrojov, aby mali deti lepší prístup k pohybovým aktivitám, aby sa deti pritiahli k športu prirodzeným spôsobom. Gábor Asványi predstavil Stratégie slovenského športu 2030.

Druhou témou bol Šport a legislatíva.

Na tému legislatívy diskutovali Ján Svák – profesor PF UK Bratislava, Peter Sepeši – prokurátor GP SR, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky, Žaneta Surmajová – generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ, členka Rady UčPS, Komory na riešenie sporov (SFZ) a Ivan Husár – bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ.

Rečníci sa zamerali na zákon o športe a jeho kvalitu, riešenie sporov v športe a príklady aktuálnej slovenskej aj svetovej judikatúry v oblasti športu.

Druhá časť tejto témy bola judikatúra a do panelovej diskusie sa zapojili Peter Vojčík – profesor Právnickej fakulty UPJŠ Košice, advokát; Ján Svák – profesor Právnickej fakulty UK Bratislava, Jaroslav Čollák – docent Právnickej fakulty UPJŠ Košice, Komora na riešenie sporov SFZ – predseda, stály člen rady UčPS, advokát; Marcel Blažo – advokát, člen UčPS, člen Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni.

Profesor Vojčík poukázal na nepresnosti v zákone o športe, profesor Svák sa pristavil pri integrite športu a riešení sporov.

Tretím diskusným okruhom úvodného dňa konferencie Šport a právo 2022 bol Šport a zdravie.

fyzickom zdraví debatovali fyzioterapeuti Milan GašpárekLenka Skaličanová, pedagóg fakulty športu, Prešovská univerzita v Prešove Peter Bakalár a Pavel Malovič, telovýchovný lekár.

Jednou z tém, ktorým sa rečníci venovali, bola: Ako športovať rekreačne či vrcholovo, aby sa nenaplnilo staré známe „športom k trvalej invalidite”? 

Pedagóg Peter Bakalár predstavil šesť oblastí prevencie úrazov súvisiacich s pohybovou aktivitou: 1) dáta a monitoring, 2) výskum, 3) komunikácia, 4) edukácia a tréning, 5) zdravotné systémy a starostlivosť, 6) politika.

Lekár Pavel Malovič sa zamyslel a rozvíjal tému, prečo pod písmenom U v Austrálii je šport klasifikovaný ako choroba. „Šport a športová aktivita nemôže byť choroba. V Európskej únii sú pod písmenom U zaradené nové choroby, napríklad post-covidový syndróm. Určite viem, že Európska únia nikdy šport nezaradí medzi choroby. Edukácia rodičov by mala pomôcť k tomu, aby sa z výroku ,športom k trvalej invalidite‘ stalo ,športom k trvalému zdraviu,'“ konštatoval.

Fyzioterapeutka Lenka Skaličanová rozprávala o návrate do športového kolotoča. „Pracovala som napríklad so Šimonom Nemcom. Ten bol v rôznych juniorských reprezentáciách, bol extrémne preťažovaný a my sme v klube hrali aj play-off. Niekedy je tlak naozaj veľký. Všetci si myslíme, že robíme pre športovca dobre. Ani klub a ani lekár nepodporovali jeho extrémne zaťaženie, ale nakoľko sa blížil draft, tak v rámci jeho budúcej kariéry bolo vhodné jeho nasadenie, v rámci zdravia nie. Potom sme mu robili navyše rehabilitácie, fyzioterapie, aj on viac oddychoval, aby sme to vyvážili a vykompenzovali,“ uviedla príklad zo svojej praxe Lenka Skaličanová.

psychickom zdraví diskutovali Mária Berdisová – členka VV SFZ pre marketing a strategické plánovanie; Kristína Čermáková – psychologička, občianske združenie IPčko; Michala Bednáriková – prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie, viceprezidentka Európska federácia športovej psychológie (FEPSAC), športová psychologička a Pavel Malovič, telovýchovný lekár.

Mária Berdisová hovorila o projekte SFZ - Bezpečný futbal pre deti. „Projekt sme spustili vo februári 2022 v spolupráci s Ipečkom. Cieľ je vytvoriť bezpečné a ochraňujúce prostredie pre deti, minimalizovať negatívne javy cez šírenie osvety a zdieľanie vedomostí o tejto problematike, eliminovať vznik násilia a citlivo riešiť situácie, ak ku niečomu dôjde,“ priblížila. Michala Bednáriková uviedla, že klienti ju oslovujú ako zvládať tlak spojený so športovým výkonom. 

Záverečný blok prvého dňa konferencie tvorila téma Šport a život.

Slova sa ujal minister šťastia Vladimír Synek, ktorý rozprával o spoločenskej zodpovednosti športu, o prekvapivom vzťahu života a športu. Aká je vlastne spoločenská zodpovednosť športu? Našu civilizovanosť vytvoril homo ludens – človek hrajúci sa... a nie naopak. „Hra je estetičnou, a preto nás okúzľuje a vytvára svet ilúzie okolo nášho života. A čo je hra? Nad tým som si dlho lámal hlavu. Vysvetlenie som našiel vo filme Zátopek, keď Emilova manželka Dana vyhlásila, keď belgický bežec vbiehal na štadión a tackal sa: ,toto už nie je hra...‘ Keď niečo nie je hra, tak je to už život. Keď život alebo politika vstúpia do hry, tak ju zničia. Čiže hra je iluzórny svet, ktorý má svoje presné špecifiká a z hry vzniká ľudská kultúra,“ povedal Vladimír Synek v jednej zo svojich mnohých myšlienok.

V piatok pokračuje konferencia Šport a právo 2022 druhým dňom prednášok a diskusií. 

Branislav Sarňák

Značky