logo
SFZ

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

BRATISLAVA (SFZ) - Informačný systém slovenského futbalu prešiel od roku 2011 dlhú cestu. Dnes je už štandardnom jeho každodenné používanie

V roku 2011 sa v Slovenskom futbalovom zväze začali rysovať prvé kontúry projektu, o ktorom dnes už môžeme hovoriť ako o jednom z najlepších v európskom priestore. Nastavenie základnej vízie - zlepšiť bežný, každodenný futbalový život na Slovensku prostredníctvom redukovania byrokracie a zefektívnenia komunikácie, pomohlo rýchlejšie pretaviť myšlienku elektronizácie administratívy a riadenia futbalových zápasov do praxe. Mnohým členom futbalovej rodiny sa to v roku 2012 zdalo nemožné, upozorňovali na nedostatok ľudského potenciálu, obmedzenia prístupu k internetu až po nedostatok počítačov. Dnes je táto vízia skutočnosťou a na kongrese FIFA na začiatku Majstrovstiev sveta 2014 v Brazílii Eva Pasquier niekoľkokrát označila Informačný systém slovenského futbalu (ďalej ISSF) ako jeden z najlepších. Tomuto označeniu prispieva skutočnosť, že ISSF nie je systémom len pre najvyššiu súťaž, ale ako celok je prospešný celej slovenskej futbalovej rodine a zlepšenie prináša práve vďaka svojmu každodennému používaniu.

Základné procesy v ISSF boli nastavené už nábehom prvých zväzov do Informačného systému slovenského futbalu, teda na začiatku sezóny 2012/13. Dnes možno povedať, že sme v procese implementácie, kedy sa elektronický zápis, matričná činnosť, elektronické transfery a ďalšie činnosti postupne udomácňujú aj na nižších úrovniach riadenia súťaží. "Keďže slovenský futbal má 44 riadiacich zväzov, tak táto 'malá štátna správa' nabieha postupne. K 1. júlu 2014 by sme mali mať všetky zväzy v ISSF a mali by aktívne využívať nielen elektronické zápisy o stretnutí, ale aj mesačnú zbernú fakturáciu či modul komisií," povedal šéf projektu a vedúci oddelenia IT SFZ Ján Letko.

Užívatelia počítačov sú zvyknutí na priebežné aktualizácie programov a vylepšovanie niektorých ich funkcií. Nie je tomu inak ani v prípade ISSF. Systém je pripravený reagovať na aktuálne potreby futbalovej rodiny a priebežne zapracovávať zmeny, ktoré sú schválené riadiacimi orgánmi. Viaceré zmeny čakajú ISSF po novelizácii niektorých noriem, ktoré sa v tomto období pripravujú - disciplinárny poriadok, registračný a prestupový poriadok. "Niektoré procesy, ktoré sme plánovali implementovať v tejto dobe, ešte implementovať nebudeme. Bolo by to finančne náročné po relatívne krátkom čase ich znovu prerábať, pretože predpokladáme procesné zmeny. Zároveň by sme čo najviac funkcií ISSF chceli už zakomponovať aj do nových poriadkov, aby sme mohli čo najefektívnejšie fungovať a čo najviac zrýchliť a spríjemniť prácu elektronickou cestou," vysvetlil šéf projektu.

Väčšina transferov prebieha v elektronickej podobe

"Štatistika po jarnej časti prestupového obdobia ukázala, že už teraz 80% transferov máme výhradne elektronických, čo nás absolútne teší," prezradil J. Letko. Toto číslo je ohromujúce, ak si predstavíme, že v prestupovom období hovoríme na Slovensku o takmer 30 tisícoch prestupov a hosťovaní. Účastníci futbalového života si tento spôsob prestupovania či hosťovania veľmi rýchlo osvojili a ako neopodstatnená sa ukázala aj obava z reakcie hráčov na aktívne osobné kontá. Úspešnosť predikoval šéf projektu ISSF Letko už v minulosti, keď predpokladal, že v priebehu dvoch rokov bude počet papierových prestupov minimálny, najviac na úrovni 10 až 20%. Zástupca MŠK Žilina Peter Pekara prekvapil nedávno na stretnutí zástupcov európskych klubovinformáciou, že prestupy "o päť minút dvanásť" už nie sú len doménou najvyšších súťaží a medzinárodných transferov, ale že takéto rýchle prestupy sa u nás dajú robiť aj na úrovni žiakov a dorastu. Takýto prestup je možné urobiť v priebehu piatich minút na "tri kliknutia myšou".

V súčasnoti je v evidencii takmer 30 tisíc aktívnych kont, z ktorých drvivú väčšinu, cez 25 tisíc, tvoria práve hráčske kontá a toto číslo v najbližšom období opäť porastie."V bežnom prestupovom období evidujeme 25 až 30 tisíc prestupov, na tieto potrebujú hráči aktívne hráčske kontá, a preto odhadujeme, že nárast aktívnych hráčskych kont bude o 50 až 100%," predpokladá Ján Letko zo SFZ.

Zmena v administrácii prestupov a hosťovaní priniesla efektívnejšie využitie prestupového obdobia. V minulosti nebolo neobvyklé, ak sa jeden transfer realizoval viacero dní, bol spojení s cestovaním z jedného konca Slovenska na druhý, čakaním, či pošta príde včas, či sa stihne termín a platením poplatkov vopred poštovou poukážkou. Celkovo bol prestup i hosťovanie hráča viackrát finančne aj časovo veľmi náročné a vyžadovalo prítomnosť štatutárov klubu. "Tieto veci už dnes v princípe neexistujú. To, čo sa predikovalo a dávalo sa za cieľ, sa splnilo na 250%, čo nás na Slovenskom futbalovom zväze veľmi teší," povedal J. Letko.

Pokračovanie článku si budete môcť prečítať na futbalsfz.sk o týždeň.

Značky