logo
SFZ

Ostaršenie hráča v ISSF

Pondelok, 30.10.2023 23:00 | Posledná aktualizácia 31.10.2023 14:36

Dokumentácia k príznaku ostaršenia hráča v ISSF.

Elektronická podateľňa v ISSF
Žiadosť o registráciu ostaršenia 

Ostaršenie hráča

Zdroje informácií:

Príloha/fotka ostaršenia je prítomná len na žiadosti o registráciu ostaršenia, ktorá bola schválená. Táto fotka sa maže 30 dní po skončení platnosti ostaršenia. 

Na hráčovi je TAB ostaršení, kde sú ostaršenia popísané aj s linkom na žiadosť, na základe ktorej bolo ostaršenie pridané.

Zápis o stretnutí

Na zápise o stretnutí je v panely zostáv hráčov indikátor, ktorý hráč má v termíne zápasu platné ostaršenie. 

Ostaršenie hráča v ISSF
Ostaršenie hráča v ISSF
autor: Ján Letko, zdroj: futbalsfz.sk

Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia. Ak sa napr. zmení termín zápasu ručne a termín je mimo platného ostaršenia hráča, indikátor ostaršenia nebude zobrazený.

Skončenie platnosti ostaršenia hráča:

 • V rámci kontroly platnosti ostaršenia sú dva nasledujúce automatické "joby":

Platnosť končí daným dňom

 • Ak má ostaršenie platnosť do dnešného dňa, hráčovi a KM je odoslaná notifikácia, že dnešným dňom bude končiť platnosť ostaršenia. 
 • V rámci žiadosti ani ostaršenia sa nič nemení (fotka ostáva ešte 30 dní po skončení platnosti), ide čisto o notifikáciu. 
 • Pre indikátor ostaršenia na zápase sa týmto jobom nič nemení, keďže je na zápise kontrolovaná platnosť ostaršenia voči termínu zápasu. 

Platnosť skončila pred 30-mi dňami

 • Ak platnosť ostaršenia skončila pred 30 dnami, zo žiadosti o ostaršenie sa odmaže príloha(fotka ostaršenia). 
 • Žiadosť aj ostaršenie v systéme ostáva kôli histórií. 

Zaevidovanie

Prístup – klubový manažér, administrátor.

Pri zadávaní žiadosti je potrebné vyplniť všetky informácie.

Po nahraní fotky je možné si ju vizuálne zväčšiť.

Vyjadrenia k žiadosti 

Možnosť vyjadriť sa k žiadosti majú len:

 • Hráč na žiadosti.
 • Tajomník komisie zväzu, ku ktorému klub patrí.
 • Administrátor.

Popis základného princípu

V rámci bežného procesu je postup:

1. Zaevidovanie klubovým manažérom.

2. Schválenie hráčom.

3. Schválenie tajomníkom.

4. Pridanie ostaršenia hráčovi.

V každom bode tohto procesu je definované, na koho sa „čaká” resp. kto sa môže vyjadriť. Používateľ má sprístupnené tlačítka na schválenie/zamietnutie len ak to dáva zmysel (napr. tajomník nemôže schváliť pred tým, ako sa vyjadril hráč alebo tajomník nemôže schváliť žiadosť, ktorú hráč pred ním zamietol). 

Na koho vyjadrenie sa momentálne čaká je prístupné aj v detaile žiadosti. 

Nižšie sú popísané konkrétne stavy tohto procesu a kto má kedy aké možnosti. 

Popísanie stavov/možností KM, hráča a tajomníka

1. Žiadosť je zaevidovaná KM (ide na schválenie hráčovi)

 • Hráč môže žiadosť schváliť/zamietnuť.
 • Tajomník ešte nemá možnosť vyjadriť sa.

2. Žiadosť je schválená hráčom (ide na schválenie tajomníkovi)

 • Hráč už nemá možnosť vyjadriť sa.
 • Tajomník môže žiadosť schváliť/zamietnuť.

3. Žiadosť je zamietnutá hráčom (žiadosť nejde nikam, je uzavretá)

 • Nikto sa už nemôže vyjadriť.
 • Žiadosť je uzavretá v končenom stave.

4. Žiadosť je schválená tajomníkom (žiadosť nejde nikam, je uzavretá)

 • Žiadosť je uzavretá v konečnom stave.
 • Hráč ani tajomník sa už nemôžu vyjadriť.
 • Hráčovi je pridané ostaršenie.

5. Žiadosť je zamietnutá tajomníkom (žiadosť nejde nikam, je uzavretá)

 • Žiadosť je uzavretá, v konečnom stave.
 • Hráč ani tajomník sa už nemôžu vyjadriť.

6. Žiadosť bola schválená/zamietnutá administrátorom

 • Žiadosť je uzavretá, v konečnom stave.
 • Hráč ani tajomník sa už nemôže vyjadriť.
 • (ak bola schválená, hráčovi je pridané ostaršenie)

Špeciálne právomoci administrátora

Administrátor môže:

1. Zaevidovať novú žiadosť o ostaršenie hráča.

2. Schváliť alebo zamietnuť žiadosť,

 • Ak žiadosť ešte nebola schválená ani zamietnutá hráčom ani tajomníkom (je stále len zaevidovaná),
 • Ak bola schválená hráčom.

3. Stornovať žiadosť,

 • Ak bola žiadosť schválená a je v končenom stave (a teda hráč už má pridané ostaršenie)

Značky