logo
SFZ

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

BRATISLAVA (SFZ) - Projekt Informačného systému slovenského futbalu získal tretie miesto v kategórii Zlepšovanie procesov Cena ITAPA 2013

ITAPA je najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku, jeho cieľom je zvýšiť prestíž informačných technológií v celej spoločnosti, prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy, oceniť a podporiť najlepšie zrealizované IT projekty vo verejnej správe a vytvoriť miesto pre získavanie strategických kontaktov. Medzinárodná konferencia "Informačné technológie a verejná správa" (ITAPA) oceňuje zaujímavé projekty z oblasti IT, ktoré prispievajú k zefektívneniu procesov a zlepšeniu kvality práce vo verejnom sektore.

Tento rok ITAPA ocenila aj SFZ a spoločnosť Tempest, a.s.. Spoločný projekt Informačný systém slovenského futbalu získal na jesennej konferencii ITAPA 2013 tretie miesto v kategórii zlepšovanie procesov. V ocenení sa uvádza, že projekt je výnimočný najmä dopadom na zvýšenie transparentnosti a celkovú optimalizáciu procesov rozsiahlej a komplexnej organizácie.

Modernizácia a informatizácia inštitúcií verejnej správy je veľkou výzvou. Na Slovensku a v zahraničí sa odohráva v tejto oblasti veľmi veľa zaujímavých aktivít a projektov, ktoré vedú k zvyšovaniu efektívnosti úradov, či zlepšovaniu kontaktu s občanmi.

Hlavným cieľom samotného projektu bola optimalizácia procesov a zavedenie moderného a užívateľsky komfortného systému pre všetky zložky slovenského futbalu. V jednej centralizovanej aplikácii sa vyriešili všetky základné procesy (evidencia hráčov, rozhodcov, trénerov, registrácie, transfery, žiadosti, podania na komisie) ako aj ekonomické požiadavky. Tým sa dosiahlo zjednodušenie riadenia, kontrolingu a transparentnosť vo všetkých organizáciách.

"Pocity sú výborné. Považujem to za ocenenie toho, čo Slovenský futbalový zväz sľúbil, keď spúšťal tento projekt, a teda zjednodušenie a zefektívnenie práce ľudí, ktorí denno denne pracujú v slovenskom futbale, keďže hlavným cieľom ISSF bolo priniesť jednoduché a komplexné riešenie," povedal bezprostredne po návrate z oceňovania vedúci IT oddelenia SFZ a manažér projektu ISSF Ján Letko"Pre nás na SFZ je hlavným ocenením to, že ľudia sa môžu viac venovať samotnému futbalu ako administratíve, ale je veľmi príjemné, keď si našu prácu všimnú aj ľudia z vonku. ISSF by sa do budúcna mohol stať vlajkovou loďou pre ostatné športové zväzy na Slovensku i v okolitých krajinách."

"Spoločnosti Tempest by som sa chcel poďakovať za nadštandardnú partnerskú spoluprácu a služby, ktoré presiahli formu štandardnej dodávky IT služieb. Všetkým zúčastneným by som sa chcel poďakovať za spoluprácu, vedeniu a Výkonnému výboru za podporu, kolegom na SFZ a z ostatných oblastných a regionálnych zväzov za pomoc pri nasadzovaní projektu a rodine za to, že mi umožnila nájsť si dostatočne veľký priestor, aby som sa projektu mohol venovať," dodal na záver J. Letko.

Ciele projektu ISSF v .PDF dokumente

Značky