logo
SFZ

Skúsenosti Podtatranského futbalového zväzu s ISSF

BRATISLAVA (SFZ) - V Poprade patrili medzi prvých, ktorí nabehli na elektronické zápisy o stretnutí. S Annou Chmurovou o skúsenostiach i výzvach, ktoré im ISSF priniesol

Elektronické zápisy o stretnutí priniesli do slovenského futbalu niekoľko noviniek, o ktorých sa futbalovým fanúšikom i funkcionárom pred časom ani nesnívalo. Po spustení verejnej matriky sa futbalové súťaže dostali k možnosti uzatvárať elektronické zápisy o stretnutí a ihneď po uzatvorení sa výsledky zobrazuju na stránkewww.futbalnet.sk. ISSF prepočítava aktuálne tabuľky, vidieť nielen konečný výsledok, ale i základné zostavy a striedania, strelcov gólov, žlté a červené karty, uvedené sú všetky delegované osoby atď.

V Podtatranskom futbalovom zväze absolvovali prvé školenie ISSF od Jána Letka ešte pred samotným zavedením ISSF systému. "Bolo to všeobecné školenie – čo je ISSF systém, registrácie, transfery a podobne. Školenie priamo k elektronickému zápisu mali rozhodcovia na seminári v júli 2012 pred začiatkom sezony 2012/2013 za účasti Janka Letka," povedala pre futbalsfz.sk Anna Chmurová a dodala, že ISSF manažérom postačoval videonávod k elektronickému zápisu, ktorý je dostupný na webovej stránke SFZ. "Je veľmi jednoducho a jasne spracovaný a každý kto si ho pozorne pozrel, tak mu museli byť základné veci jasné," dodala Chmurová.

Do Informačného systému vstupujú aj rozhodcovia, ich "registrácia prebehla v júli 2012 na seminári rozhodcov, kde sme jedným šupom vytvorili konta rozhodcov v systéme za par desiatok minút," chvália si v Poprade jednoduchosť systému. No ani v najjednoduchšom systéme sa nevyhneme menším či väčším problémom. "S každým problémom resp. nejakou nejasnosťou, ak sme sa obrátili na SFZ, či už Janka Letka alebo p. Kačinca, vždy nám bolo vyhovene k maximálnej spokojnosti. Pri práci sme sa stretli s problémom, že nešlo uviesť ŽK hráčovi, ktorý bol náhradníkom, tu sa spravila veľmi promtná náprava. Okrem toho nám starosti spôsobuje skutočnosť, že momentálne nie je možné po vyžrebovaní preložiť cele kolo na iný dátum. Musí sa vojsť do každého stretnutia a prepísať dátum stretnutia, tým pádom neuvádza toto kolo v tom poradí, ako ma nasledovať a tým pádom ani kola pri reporte ŽK nejdú za sebou, tak ako by mali ísť. Tieto problémy sa už riešia. Každú vec, na ktorú natrafíme, ihneď konzultujeme s Jankom Letkom a vždy dospejeme k nejakému záveru," popísala výzvy, ktoré im ISSF v dennej prevádzke priniesol. Práve ľudská skúsenosť so systémom a so súťažami pomáha 'vychytať muchy' systému a priniesť jeden z najužitočnejších nástrojov, ak nie najužitočnejší, pre slovenský futbal.

V Podtatranskom futbalovom zväze boli, samozrejme, aj nástrahy, ktoré sa spájali so zavedením systému. "V niektorých kluboch a u niektorých starších rozhodcoch bola problémom počítačová gramotnosť, v niektorých kluboch neboli pripravene zostavy družstiev a tým pádom nastalo zdržanie a neskoré začiatky stretnutí," načrtla Anna Chmurová situáciu. "Niektoré stretnutia boli uzavreté priamo na ihrisku po stretnutí, niektoré uzatvárali rozhodcovia doma, nakoľko bol problém s pomalým internetom, resp. ho uzavrieť nevedel (staršie ročníky), avšak manažéri v našej prvej triede boli dobre pripravení, problém nastal niekedy buď s pripojením na internet alebo s tlačiarňou, čo spôsobovalo aj neskoré začiatky stretnutí," záujem z ľudskej strany teda je, zlyhávanie je otázkou techniky. Na každý problém sa však dá nájsť riešenie, dnes majú členovia futbalovej rodiny možnosť využiť ponuku Slovak Telekom a získať zvýhodnené pripojenie na internet aj so zariadením, takže už aj tieto problémy s technikou by mali byť prekonané.

A ako to teda vyzerá v praxi? "V súčasnosti v nasej prvej triede sme prešli čisto na elektronické zápisy, takže sa nevypisujú dvojmo aj v systéme aj na klasicky papierový zápis. Kvitujú to aj kluby, že nemusia pripravovať aj papierový zápis aj zápis v systéme. Všetky stretnutia (8) sú uzatvorené priamo na ihrisku do cca 30 minút po stretnutí. Samozrejme, ak nenastane nejaký problém s internetom alebo tlačiarňou, vtedy zápis dohodia rozhodcovia doma do zhruba 3 hodín," povedala pre futbalsfz.skChmurová"Aj samotné kluby, resp. verejnosť kvitujú, že sa dostanú nielen k výsledkom, ale aj zostavám a priebehu stretnutia za par minút resp. hodín po ukončení stretnutia. Podchytenú máme zatiaľ prvú triedu dospelých. Od nového súťažného ročníka 2013/2014 chceme zaviesť elektronické zápisy do 2. triedy dospelých a dorastu U19, kde bude elektronicky zápis povinný – zo začiatku sa bude robiť dvojmo aj klasický papierový zápis aj elektronický zápis v systéme. V systéme ISSF vyžrebujeme všetky naše súťaže a necháme na uvážení klubu, či budú mať záujem robiť to aj v ostatných kategóriách."

Pomoc zo strany najvyššieho orgánu slovenského futbalu je stále nevyhnutná."Slovenský futbalový zväz vyvíja a udržiava neustály kontakt s našim PFZ. Všetky nové veci sa riešia promtne a okamžite, čo dáva záruku do ďalšieho napredovania spolupráce," dodala na záver Anna Chmurová.

Značky